Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinointi

Kokonaisuutta koordinoidaan yhdessä

Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö sekä ehkäisevä väkivalta- ja kriminaalityö ovat osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Kotkan kaupunki tekee ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä sekä ehkäisevää väkivalta- ja kriminaalityötä verkostoissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kokonaisuudesta vastaa hyvinvointilautakunta ja koordinoinnista vastaa Kotkan kaupungin ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori. Kymsote tarjoaa kuntalaisille päihde- ja mielenterveyspalveluita.

Mielenterveys- ja päihdepalveluja saat Kymsoten kautta

Mielenterveys- ja päihdepalvelut tarjoavat tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja päihdehuoltoa tarvitseville kymenlaaksolaisille. Mahdollisuus on myös palveluohjaukseen ja sosiaalityön palveluihin. Mielenterveyspalvelut on suunnattu erilaisissa psyykkisissä ongelmatilanteissa olevien ihmisten tukemiseen. Päihdepalveluiden tavoitteena on ennaltaehkäistä ja hoitaa päihteiden ongelmakäytön haittoja.  Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteystiedot

Anna meidän auttaa -esitteestä löytyy Kotkan alueen mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Anna meidän auttaa -esite

Kymenlaaksossa on päivitetty ”ota puheeksi” kortit alkoholin, huumeiden, tupakkatuotteiden ja rahapelaamisen puheeksi ottoon. Klikkaamalla kortit auki, saat suorat yhteystiedot, minne voit olla yhteydessä, jos sinulla on herännyt huoli omasta tai läheisesi tilanteesta.

Ota puheeksi -kortit