Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin valvonta

Suunnitelmallinen valvonta

Tupakkatuotteiden ja/tai nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikat tarkastetaan säännöllisesti, ympäristöterveydenhuollon palveluyksikön valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastuksella käydään läpi esimerkiksi myyntipaikan omavalvontasuunnitelma ja sen toteutuminen, tupakan myyntikielto- ja varoitusmerkintöjen esilläpito,  että myynnissä on vain sallittuja tuotteita, vähittäismyyntipakkausten säännöstenmukaisuus, ja että tuotteiden vähittäismyynti on toteutettu tupakkalain edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa toiminnanharjoittajalle annetaan ohjeistusta, toimenpidekehotuksia tai määräyksiä.

Suunnitelmallisen valvonnan piirissä olevilta toiminnanharjoittajilta peritään myyntipisteiden lukumäärään ja myytäviin tuoteryhmiin (tupakkatuotteet ja/tai nikotiininesteet) perustuva vuosittainen valvontamaksu.

Muu valvonta

Valvontaa tehdään myyntipaikkoihin myös erilaisten valitusten tai ilmiantojen perusteella. Valitukset ja ilmiannot voivat koskea esimerkiksi tupakan myymistä alaikäisille, myyntilupa-, markkinointi- tai esilläpitokieltorikkomusta.