Tilatukiavustus

Tilatukiavustus on tarkoitettu liikunta- ja urheiluseurojen tarvitsemien harjoitustilojen kustannuksissa avustamiseen, jos tilat joudutaan vuokraamaan liikuntapalvelujen yksikön hallinnoimien tilojen ulkopuolelta. Tilatukiavustus on kustannustehokas toimintaedellytyksiä luova avustus, jolla kannustetaan eri toimijoita huomioimaan toimintansa kehittämisessä myös muut kuin liikuntapalvelujen yksikön tarjoamat tilat sekä suunnittelemaan toimintaansa pitkäjänteisesti.

 1. Avustus on tarkoitettu liikuntaa ja urheilua harjoittavan kotkalaisen yhdistyksen tai seuran harjoitustoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen, jos
  1.1. Yhdistys tai seura joutuu käyttämään jonkin muun tahon kuin liikuntayksikön hallinnoimia tiloja Kotkan alueella.
  1.2. Liikuntapalvelujen yksikkö ei pysty tarjoamaan yhdistyksen tai seuran harjoituskäyttöön soveltuvia tiloja.
  1.3. Toiminnan kehittäminen edellyttää kaupungin ulkopuolisten tilojen käyttöä.
  1.4. Harjoitustoiminta, jolle tilatukea haetaan, koskee junioreja.
 2. Avustusta saavan seuran tai yhdistyksen tulee täyttää järjestöavustuksen muut kriteerit.
 3. Avustuksen myöntäminen edellyttää seurantailmoituksilla toiminnan säännöllistä raportointia.
 4. Avustuksen suuruus on harkinnanvarainen.
 5. Tilatukiavustuksia varten varataan vuosittain määrärahat hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelman yhteydessä.
 6. Seura, joka saa tilatukiavustusta, ei voi saada samanaikaisesti järjestöavustusta.
 7. Avustusta ei saa takautuvasti, vaan kohteet tarkastellaan tapauskohtaisesti vuodesta 2019 alkaen tapahtuvista tilasiirroista.