Rakentamisen aloitus

Huolellinen tutustuminen tonttiin takaa perustavat suunnitelmat ja kestävän rakennustavan. Alla on lista asioista, joihin tulee tutustua ennen suunnittelua., sillä kaikki ne vaikuttavat tontin lopulliseen rakennussuunnitelmaan.

Korkeusolosuhteet

Tontin korkeusolosuhteet ja katusuunnitelman mukaiset katukorot vaikuttavat tontille sopivan talotyypin valintaan, ja täten koko rakennussuunnitelmaan. Kiinteistön ja sen osien (esim. asunto-osa, taloussiipi ja autotalli) lattiakorkeudet voivat olla eri tasoissa mikäli korkeusasema sitä vaatii.

Asemakaava

Asemakaavaa käytetään maankäytön suunnittelussa. Tutustu huolellisesti paikalliseen asemakaavaan, sen määräyksiin ja rakentamistapaohjeisiin ennen rakentamisen aloittamista. Oman tonttisi asemakaavasta näet lisätietoa Etelä-Kymenlaakson karttapalvelussa.

Siirry Etelä-Kymenlaakson karttapalveluun

Piha ja ulkoalueet

Kadun ja autotallin välillä on oltava vähintään viisi metriä vapaata tilaa, ellei kaavassa ole muuta määrätty. Ajoluiskan kaltevuus ei saa olla suurempi kuin ⅛. Puita voidaan kaataa rakennuslupapäätöksen mukaisilta rakentamisalueilta. Puiden kaatoa tontilta kannattaa kuitenkin harkita, ja sopivan kokoisia kauniita puita tai tukevia tammia kannattaa jättää tontille. Tarpeen tullen puita voi kaataa myös myöhemmin, jolloin haetaan puunkaatolupaa Kotkan kaupungin puistotoimelta. Rakennusvaiheen varastointi- ja työskentelyalue on sijoitettava tontille siten, että sopiva puusto voidaan säilyttää.