Väärinkäytösten ilmoituskanava

Tältä sivulta avautuvalla lomakkeella voi kaupungin työntekijät ja ulkoiset sidosryhmät ilmoittaa Kotkan kaupungin toimintaan liittyvästä väärinkäytöksestä tai väärinkäytösepäilystä.

Väärinkäytösten ilmoituskanavan taustaa

Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (EU) 2019/1937, ns. Whistleblower-direktiivi hyväksyttiin vuonna 2019. Tämän jälkeen kansallinen täytäntöönpano toteutettiin oikeusministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä. Ilmoittajansuojelulaki astui voimaan 1.1.2023.

Kotkan kaupungin väärinkäytösten ilmoituskanava on paikka, jossa kaupungin työntekijät ja ulkoiset sidosryhmät voivat ilmoittaa epäilemistään väärinkäytöksistä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kaupungin palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Ilmoitusten käsittely

Ilmoitukset käsittelevät Kotkan kaupungin tähän tehtävään nimetyt työntekijät. Ilmoitukset otetaan käsittelyyn seitsemän päivän kuluessa niiden jättämisestä ja ne ratkaistaan enintään kolmen kuukauden kuluessa.

Voit tehdä ilmoituksen omalla nimelläsi tai nimettömänä. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Pääset tekemään ilmoituksen sivulla olevan linkin kautta.

Toimenpiteet ilmoitusasiassa

Täytä ilmoituslomake. Lähetettyäsi lomakkeen järjestelmään saat vahvistuksen sen vastaanottamisesta. Ota huolellisesti talteen omaa ilmoitustasi koskeva numerotunniste. Ilmoitukseen voi lisätä myös liitteitä.

Voit seurata ilmoituksesi käsittelyä ja käydä keskustelua Kotkan kaupungin käsittelyssä mukana olevien työntekijöiden kanssa kirjautumalla omalla numerotunnisteellasi.

Sinulle voidaan esittää kysymyksiä asian käsittelyn aikana. Muistathan käydä seurantasivulla käsittelyn edetessä.
Ilmoitusta ei käsitellä ilmoittajansuojelulain mukaisesti, mikäli

  • ilmoitus ei kuulu tässä ilmoituskanavassa käsiteltäviin asioihin (ilmoittajansuojelulain sisältö)
  • ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa
  • ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoa, jotta asian käsittely olisi mahdollista
  • asia on jo ratkaistu
  • ilmoitus koskee luonteeltaan henkilökohtaisia tietoja tai ominaisuuksia

Väärinkäytösten ilmoituskanava on ulkopuolisen tahon tarjoama ja alusta on salattu ja salasanasuojattu. Metadataa ei tallenneta eikä IP-osoitteita voi jäljittää. Nimetöntä ilmoittajaa ei voi tällöin tunnistaa.

SIIRRY VÄÄRINKÄYTÖSTEN ILMOITUSLOMAKKEESEEN

HUOM! Ilmoituskanavaa ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Vääriä tietoja tahallaan ilmoittava voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Yleisille asiakaspalautteille on oma palautekanava

Huomioithan, että yleiset asiakaspalautteet eivät kuulu tähän kanavaan. Kotkan kaupungin toimintaan liittyviä asiakaspalautteita voi ilmoittaa kaupungin palautesivulla.
Siirry palautesivulle