Kansainvälisen toiminnan avustukset

Kansainvälisen toiminnan kohdeavustuksia myönnetään Kotkassa järjestettäviä yleisötilaisuuksia varten. Avustuksia haetaan kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee tapahtuman sisältö kustannusarvioineen, järjestävä yhteisö nimenkirjoittajineen ja yhteystietoineen sekä yhteisön pankkiyhteys. Hakemus on tehtävä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.
Avustuksen haku on jatkuva.

Hakemus osoitetaan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan palvelupiste Ruoriin. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen avustukset@kotka.fi.