Etelä-Kymenlaakson työllisyysalueen valmistelutyö etenee

Julkaistu 02.07.2024

TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy vuodenvaihteessa valtiolta kunnille ja kuntien muodostamille työllisyysalueille. Puhutaan niin sanotusta TE2024-uudistuksesta. Osana tätä uudistusta, Kotka, Hamina, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti muodostavat työllisyysalueen ja tuottavat valtiolta siirtyviä palveluita yhteistyössä. Työllisyysalue tulee kantamaan Etelä-Kymenlaakson työllisyysalueen nimeä ja Kotkan kaupunki toimii työllisyysalueen vastuukuntana.

Etelä-Kymenlaakson työllisyysalue aloittaa virallisesti toimintansa 1.1.2025, jolloin TE-palveluiden järjestäminen siirtyy sen vastuulle. Tällöin myös nykyiset TE-toimistot lakkautetaan. TE-toimistojen lakkautuksesta ei aiheudu asiakkaille erityisiä toimenpiteitä ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan tarvittaessa henkilökohtaisesti. Uudistuksen etenemisestä myös tiedotetaan säännöllisesti.

Uudistusta tiiviissä yhteistyössä

Työllisyysalueen valmistelutyö etenee vauhdilla ja sitä tehdään hyvässä yhteistyössä alueellisten toimijoiden kesken. Valmistelussa ovat työllisyysalueen kuntien lisäksi vahvasti mukana esimerkiksi TE-toimisto, ELY- ja KEHA-keskukset, elinkeinoyhtiö Cursor, Kymenlaakson hyvinvointialue, Ekami sekä kolmannen sektorin edustajia. Myös paikallisia yrityksiä on kutsuttu mukaan valmisteluun.

”Uudistus on mittava, mutta sitä ei onneksi tarvitse tehdä yksin. Etelä-Kymenlaaksossa on toisaalta jo entuudestaankin totuttu tekemään monialaista yhteistyötä, joten yhdessä työskentely on ollut myös TE-valmisteluissa hyvin sujuvaa”, toteaa Kotkan kaupungin TE2024-projektipäällikkö Tea Aho.

Valmistelutyötä tehdään useissa työ- ja ohjausryhmissä ja tämän lisäksi uudistusta valmistelevat tahot ovat kokoontuneet erilaisissa tilaisuuksissa ja työpajoissa.

”Tiivis alueellinen yhteistyö on uudistustyössä tärkeää siitäkin syystä, että pääsemme työllisyysalueella ekosysteemimäiseen toimintatapaan”, jatkaa Aho.

Ekosysteemimäisellä toimintatavalla Aho viittaa palvelurakenteeseen, jossa työllisyyden palvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä yritys- ja elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla ja toimivat mahdollisimman sujuvasti ja tehokkaasti. Myös kotoutumispalvelut nivoutuvat tiiviisti tähän kokonaisuuteen.

 Työllisyysalueen raamit rakentuvat

 Etelä-Kymenlaakson työllisyysalueen toiminnan raamit selkeytyvät jatkuvasti ja valmistelussa voidaan alkaa ottaa askelia kohti konkretiaa. Esimerkiksi työllisyysalueen alustava palvelusuunnitelma sekä alustava talousarvio hyväksyttiin hiljattain työvoimapalveluiden jaoston kokouksessa, josta ne siirtyivät vielä eteenpäin kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäviksi.

Jaostossa näytettiin vihreää valoa myös työllisyysalueen ja Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän (Ekami) väliselle puitesopimukselle. Sopimuksessa sovitaan työvoimakoulutuksen, kotoutumiskoulutuksen ja työllisyyttä edistävien valmennusten hankinnasta ja järjestämistä työllisyysalueella. Ekami on toki vain yksi työllisyysalueen monista palveluntarjoajista. Esimerkiksi ELY-keskukselta tullaan vastaanottamaan siirtyviä sopimuksia ja muiden työllisyysalueiden kanssa suunnitellaan parhaillaan yhteisiä kilpailutuksia. Palveluiden suunnittelussa tärkeintä on se, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin sekä alueen, että sen asiakkaiden tarpeisiin.

Palvelu- ja talousasioiden lisäksi, myös henkilöstöasioiden valmistelu on hyvässä vauhdissa. Siirtyvä henkilöstömäärä on varmistunut ja siirtyvän henkilöstön työsuhteisiin liittyviä asioita edistetään aktiivisesti. Kotkan kaupungin palvelukseen siirtyy TE-toimistosta sekä ELY- ja KEHA-keskuksista yhteensä 82 työntekijää.

”Uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa on erityisen tärkeää, että siirtyvät työntekijät otetaan lämpimästi vastaan Kotkan kaupungin organisaatioon. Työllisyysalueelle ja erityisesti Kotkan kaupungille siirtyy heidän mukanaan runsaasti osaamista ja kokemusta työllisyyden hoitoon liittyen”, kertoo Aho.

Työllisyyspäällikkö johtamaan työllisyyden kokonaisuutta

 Etelä-Kymenlaakson työllisyysalueen toimintaa palkattiin johtamaan Janne Jalonen, joka aloitti työssään 3.6.2024. Hän vastaa uusien työelämäpalveluiden suunnittelusta sekä valmistelusta ja tulevaisuudessa Etelä-Kymenlaakson työllisyysalueen kokonaisvaltaisesta johtamisesta ja kehittämisestä.

Jalonen siirtyy Kotkan kaupungille Vantaan kaupungilta, jossa hän on toiminut TE2024-uudistuksen hankepäällikkönä. Tätä ennen hän on työskennellyt esimerkiksi Vihdin kunnan työllisyyspäällikkönä. Jalosella on noin kahdenkymmenen vuoden työ- sekä johtamiskokemus työ- ja elinkeinoelämän eri osa-alueilta sekä vahva kunnallishallinnon tuntemus.

TE2024-uudistus Kotkan kaupungissa – mistä on kyse?

  • TE-palvelut siirtyvät kuntien ja kuntien muodostamien työllisyysalueiden hoidettavaksi 1.1.2025. Tällöin myös TE-toimistot lakkautetaan.
  • Etelä-Kymenlaakson työllisyysalueen muodostavat Kotka, Hamina, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti.
  • Kotkan kaupunki toimii työllisyysalueen vastuukuntana ja vastaa työelämäpalveluiden järjestämisestä alueella.
  • Uudistuksella halutaan tuoda palvelut lähemmäksi asiakkaita ja siten entisestään edistää työllisyyttä, osaavan työvoiman saatavuutta sekä yritysten kasvua. Myös paikallisen elinvoiman edistäminen on uudistuksen keskiössä.
  • TE-toimiston asiakkaille uudistus ei juurikaan näy. Mahdollisista muutoksista kerrotaan tarvittaessa henkilökohtaisesti.
  • Uudistuksesta tullaan tiedottamaan lisää tasaiseen tahtiin.

Linkit

Etelä-Kymenlaakson työllisyysalueen palvelusuunnitelma vuodelle 2025

Puitesopimus työvoimakoulutuksen, kotoutumiskoulutuksen ja työllisyyttä edistävien valmennusten järjestämisestä

Etelä-Kymenlaakson työllisyysalueen talousarvio 2025 ja suunnitelmavuodet 2026 – 2027