AVOIN HAKU LUOVILLE ALOILLE COOL KOTKA- PILOTTITOTEUTUKSIIN 2.5.-5.6.024

Haemme nyt taiteen, kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisilta ehdotuksia pilottihankkeiksi, joissa luodaan uusia lähestymistapoja energiankäytön vähentämiseen. Tarkoituksena on testata ja pilotoida taiteen keinoin ja yhdessä kuntalaisten kanssa erilaisia tapoja vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen energiankulutuksen vähentämiseksi. Emme etsi valmista teknistä ratkaisua, vaan toivomme taiteilijoiden tai muiden luovien tekijöiden edistävän uusien lähestymistapojen luomista yhdessä kuntalaisten kanssa. Etsimme ehdotuksia työprosesseista, jotka osallistavat kuntalaisia, ja joissa hyödynnetään luovia menetelmiä ja toimintatapoja. Lopputulos voi olla vaikkapa video, installaatio, sarjakuva, tarina tai jokin muu muoto. Pilottihankkeet toimivat esimerkkeinä tavoista, joissa taiteen ja luovien menetelmien kautta ja yhdessä asukkaiden kanssa löydetään uusia näkökulmia energian vähentämiseksi. Pilotin toteuttamispaikkana on Kotka.

COOL KOTKA-pilottien hakuaika on 2.-31.5.2024 (hakuaikaa on jatkettu 5.6. saakka!). Hakemusten perusteella valitaan 2–4 hanketta, joille kullekin myönnetään enintään 10 000 euron suuruinen ostopalvelutuki. Tuki maksetaan laskua vastaan. Valintaraati koostuu Kotkan kaupungin, Xamkin ja Cursor Oy:n ja hanketyöryhmän asiantuntijoista.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa (max 3 sivua) kuvataan pilotin tavoitteet, kohderyhmä, toimintamuoto ja lopputulos, aikataulu, mahdolliset yhteistyötahot sekä hankkeen budjetti. Kerro miten pilotti osallistaa kuntalaisia, miten osallistaminen tapahtuu ja miten osallistujat tavoitetaan. Hakemukseen liitetään CV ja portfolio/www-linkki, josta käy ilmi hakijan aikaisempi kokemus.

Hakemukset palautetaan määräaikaan mennessä: tomi.purovaara@kotka.fi

 

Toivomme, että hakijat osallistuvat aihepiiriin johdatteleviin koulutuksiin:

  • Perjantai 17.5. klo 10.00–11.30. Hyvän tarjouksen ominaisuudet ja tekeminen. Sami Perttola, yritysasiantuntija, Cursor Oy. Suomenkielinen verkkotilaisuus. Ilmoittautuminen 15.5.2024 mennessä: tomi.purovaara@kotka.fi
  • Torstai 23.5. klo 17. Luovien taitojen sanoittaminen ja viestiminen taiteen ja kulttuurin ulkopuolisille ammattilaisille. Taiteilijavalmentaja Katriina Haikala. Englanninkielinen verkkotilaisuus. Ilmoittautuminen: 15.5.2024 mennessä: tomi.purovaara@kotka.fi.

 

COOL KOTKA -toiminta on osa kansainvälistä CCI4Change -hanketta, jonka tavoitteena on kansalaisten energiankulutuskäyttäytymisen muutoksen edistäminen Itämeren alueen kaupungeissa ja kunnissa. CCI4 Change -hankkeen kokonaisbudjetti on 470 000 euroa, josta 80 % eli 380 000 euroa tulee EU:n Interreg Baltic Sea Region-ohjelmasta, ja loput 20 % kumppanitahoilta.  Interreg -ohjelman päätavoitteena on tukea toimia, suunnitelmia ja ratkaisuja Itämeren alueen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä energiatehokkaiden ja uusiutuvista energialähteistä riippuvaisten tuotantomallien edistämiseen.

CCI4Change -hankkeen suomalaispartnereita ovat Kotkan kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Cursor Oy. Kotkan kaupungin lisäksi hankkeessa ovat mukana Latviasta Northern Dimension Partnership on Culture sekä Jurmalan kaupunki ja Ruotsista Skånen alue ja STPLN. COOL KOTKA -toimintaa Kotkan kaupungin yksiköistä toimintaa toteuttavat kaupunkikehitys, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut sekä ympäristöpalvelut.

Lisätietoja avoimesta hausta ja COOL Kotkasta:

  • Kotkan kaupunki, kulttuurijohtaja Tomi Purovaara, p. 040 668 27 47
  • Xamk, TKI-asiantuntija Anu Vainio, p. 044 702 8724
  • Cursor Oy, projektipäällikkö Marja Holopainen, p 040. 190 2514