Nuorisoyhdistysten erityisavustus

Avustus on haettavana 1.1.—31.10.  klo 15. Avustuksen myöntää nuorisotoimen viranhaltija. Avustusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta.
Avustuksen perusteena voi olla:

 • uuden toiminnan tai hankkeen aloittaminen
 • kansainväliset, valtakunnalliset sekä alueelliset leirit
 • ohjaajien/toimihenkilöiden koulutuksiin osallistuminen tai koulutustilaisuuden järjestäminen
 • nuorisoyhdistysten yhteistoiminta mm. tapahtumat ja koulutukset
 • Kuutsalon Santarannassa järjestettävien leirien kuljetuskustannukset

Korvattaviksi voivat tulla enintään 70 % tapahtuman tai toiminnan nettomenoista (mm. matkat, majoitus, osallistujamaksut, opetusmateriaali, kouluttajan palkkiot ja tilavuokrat). Matkustus- ja majoituskuluja avustetaan halvinta kulkuneuvoa käyttäen.

Kotkan kaupungille toimitettu avustushakemus liitteineen on lähtökohtaisesti julkinen asiakirja, josta jokaisella on halutessaan oikeus saada tietoa (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Julkiseen asiakirjaan voi sisältyä salassa pidettäviä osia. Tällainen asiakirja ei muutu kuitenkaan kokonaan salaiseksi, mikäli tieto voidaan antaa siten, etteivät salaiset osat tule julkisiksi. Salassapitoperusteet luetellaan julkisuuslain 24 §:ssä.

HAE AVUSTUSTA SÄHKÖISESTI 

Huomioitavaa, kun käytät sähköistä avustusjärjestelmää ensimmäistä kertaa

 • Tee rekisteröityminen hyvissä ajoin etukäteen, jotta saat järjestelmän varmasti toimimaan ennen kuin alat tehdä hakemusta.
 • Näet Timmin avustusohjelmistossa VAIN avoinna olevat hakukohteet.
 • Voit jättää hakemuksen vain käynnissä oleviin avoimiin hakuihin.
 • Opastusta avustusten jättämiseen saa palvelupiste Ruorista sekä avustusta myöntäviltä vastuualueilta.
  Puh.05 23431 SähköpostOsoite

Ohjeita ja lisätietoa avustusjärjestelmän käyttöön

SÄHKÖISEN AVUSTUKSEN OHJE