Nuorisoyhdistysten erityisavustus

Avustus on haettavana 1.1.—31.10.  klo 15. Avustuksen myöntää nuorisotoimen viranhaltija. Avustusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta.
Avustuksen perusteena voi olla:

  • uuden toiminnan tai hankkeen aloittaminen
  • kansainväliset, valtakunnalliset sekä alueelliset leirit
  • ohjaajien/toimihenkilöiden koulutuksiin osallistuminen tai koulutustilaisuuden järjestäminen
  • nuorisoyhdistysten yhteistoiminta mm. tapahtumat ja koulutukset
  • Kuutsalon Santarannassa järjestettävien leirien kuljetuskustannukset

Korvattaviksi voivat tulla enintään 70 % tapahtuman tai toiminnan nettomenoista (mm. matkat, majoitus, osallistujamaksut, opetusmateriaali, kouluttajan palkkiot ja tilavuokrat). Matkustus- ja majoituskuluja avustetaan halvinta kulkuneuvoa käyttäen.