Valokuvakokoelmat

Kotkan seudun, Kymenlaakson ja luovutettujen ulkosaarten elämää, kulttuuri-ilmiöitä ja historiaa on tallennettu Kymenlaakson museon valokuvakokoelmiin monipuolisesti.

Kooltaan suuria aiheryhmiä ovat rakennus- ja maisemakuvat, eri teollisuusalojen kuvat sekä satamat ja laivat. Seudun historian merkittävimmät elinkeinot näkyvät siten kokoelmien sisällössä selkeästi, mutta myös esim. vapaa-ajantoiminnat ja juhlat ovat mukana.

Puuvenekokoelman kuvat on koottu itäisen Suomenlahden veneenveistoperinnettä tallentaneen projektin yhteydessä. Merivartiokokoelman kuvat kertovat toiminnasta Suomen aluevesillä, ja kokoelma on varsin kattava. Kaikkiaan Kymenlaakson museon kokoelmiin kuuluu noin 500 000 valokuvaa.

Museon valokuvakokoelmat ovat kertyneet pääasiassa lahjoituksista. Otamme uusia kuvalahjoituksia mielellämme vastaan. Kuvan arvoa lisää, jos siihen liittyy tietoja sisällöstä ja syntykontekstista (esim. kuvausaika ja -paikka ja tapahtuma, johon kuva liittyy). Kuvilla on ajanmukaiset arkistotilat Merikeskus Vellamossa.

Piippua polttava mies Suursaaressa.
Piippua polttava mies Suursaaressa. Kymenlaakson museon valokuvakokoelmat.

Flickr-sivustolle avatut kuvat on lisensoitu avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä, mikä tarkoittaa, että niitä voi kopioida ja jakaa missä tahansa välineessä ja muodossa. Lisäksi kuvia voi muokata ja luoda niistä uutta aineistoa missä tahansa tarkoituksessa ja myös kaupallisesti. Kuvan lähteenä on mainittava asianmukaisesti Kymenlaakson museo ja lisäksi kuvaajan nimi mikäli se on tiedossa ja merkitty kuvan yhteyteen.

 

Flickr logo