Esiopetuksen suunnitelma

Esiopetuksessa jokaiselle lapselle tehdään esiopetuksen suunnitelma keskittyen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Suunnitelma laaditaan yhdessä lapsen ja hänen

huoltajiensa sekä esiopetuksen henkilöstön kanssa. Lapsi on mukana keskustelussa tai hänen näkökulmansa voidaan selvittää esimerkiksi toiminnan lomassa lapsen kanssa keskustellen. Lapsen suunnitelmassa huomioidaan lapsen  vahvuudet ja tarpeet. Siihen kirjataan myös lapsen tarvitsema tuki tai mahdollinen suunnitelma lääkehoidosta. Tarvittaessa lapselle laaditaan suomi toisenakielenä suunnitelma.

Lapsen esiopetuksen suunnitelmaan kirjataan hänen tarpeisiinsa vastaavat esiopetuksen toiminnan tavoitteet sekä toimenpiteet ja tavat tavoitteiden toteuttamiseksi.