Museon avustukset

Kulttuurihistoriallisin perustein myönnettävät hoito- ja entistämisavustukset

Avustuksia voi hakea mm. vanhojen rakennusten entistämiseen. Avustettavat kohteet ovat yleensä suojeltuja tai muuten merkittäviä. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja avustettavat kohteet valitaan vuosittain saatujen hakemusten joukosta.

Neuvoja avustusten hakemiseen saa Kymenlaakson museosta. Museo myös valvoo avustusten käyttöä.

Museoviraston entistämisavustus

Entistämisavustus jaetaan vuosittain kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin. Etusijalla ovat rakennussuojelulailla suojellut ja valtakunnallisesti merkittävät kohteet. Myös muut kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset voivat saada avustusta. Entistämisavustusta saavat kohteet, joiden kunnostus edellyttää erityistä asiantuntemusta.

Yksityiskohtaisemmat tiedot ja lomakkeet avustuksista saa osoitteesta:

Museovirasto

Avustus sitouttaa noudattamaan Museoviraston ohjeita.

Avustettavien korjaustöiden periaatteet on esitetty Museoviraston korjauskorteissa:

MUSEOVIRASTON KORJAUSKORTISTO

Rakennusperinnön hoitoavustus

Kaakkois-Suomen ELY-keskus jakaa vuosittain avustuksia kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ja niiden ympäristöjen kunnostamiseen. Avustusta voidaan myöntää myös kulttuuriympäristön hoidolle tärkeisiin selvityksiin ja kulttuuriympäristöohjelmiin.

Yksityiskohtaisemmat tiedot ja lomakkeita saa osoitteesta:

Ely-keskus

Seurantalojen korjausavustus

Korjausavustus on tarkoitettu mm. työväenyhdistysten, VPK-yhdistysten, kyläyhdistysten ja urheiluseurojen omistamien seurantalojen korjauksia varten. Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää myös muun vastaavanlaisen yhdistyksen omistaman seurantalon korjaamiseen.

Lisätietoja seurantaloavustuksista ja lomakkeita saa osoitteesta:

KOTISEUTULIITTO.FI/SEURANTALOAVUSTUKSET