Arkistopalvelut

Kymenlaakson museon arkistosta löytyy maakunnan historiaan liittyviä asiakirjoja, kuten muun muassa karttoja, piirustuksia, kirjeitä sekä haastatteluaineistoja eri teemoista. Kymenlaaksoon liittyviä aineistoja tallennetaan ensisijaisesti kunnallisiin kotiseutuarkistoihin. Kymenlaakson museon arkiston tärkein painopiste on Merivartiomuseon arkistoaineistossa, jota kartutetaan aktiivisesti yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa. Merivartiomuseon arkisto sisältää Rajavartiolaitoksen merellisiin toimintoihin liittyviä asiakirjoja.

 

Moottoriveneen yleispiirrustus
Yleispiirrustus moottoriveneestä.