Esiopetus

ESIOPETUKSEN VERKKOSIVUJA KEHITETÄÄN KEVÄÄN 2021 AIKANA

Sivujemme rakennetta ja sisältöä uudistetaan alkuvuodesta vastaamaan paremmin asiakkaitten tarpeita. Muokkaukset aiheuttavat hetkellisesti virheitä sivuille.
Palveluohjaus auttaa, mikäli tarvittavaa tietoa ei sivuilta tunnu löytyvän. Pahoittelemme tilannetta!

 

Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa kaikilla 6-vuotiailla ja 7-vuotiailla lapsilla, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulua (Perusopetuslaki 26 a§). Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla 5-vuotiailla lapsilla on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, kun hän täyttää 5 vuotta (Perusopetuslaki 26 a §).  Kunnan velvollisuus on  vastaavasti järjestää alueellaan asuville lapsille maksutonta esiopetusta. 

Huoltajat huolehtivat velvollisuuden toteutumisesta ilmoittamalla lapsensa esiopetukseen.

Siirry Ilmoittautuminen ja esiopetuspaikat -sivulle

Esiopetuksen järjestäminen

Kotkassa esiopetus järjestetään v. 2019 – 2020 päiväkotien ja koulujen yhteydessä. Tavoitteena on, että esiopetus toteutuu koulussa, jossa lapsi todennäköisemmin ensiluokkalaisena aloittaa. Pidennettyyn oppivelvollisuuteen oikeutettujen lasten esiopetusta toteutuu myös perusopetuksen pienryhmissä, joita on joissakin koulussa. Esiopetusaika on pääsääntöisesti klo 9 – 13. Perusopetuksen pienryhmissä esiopetusaika noudattaa koulun lukujärjestystä.

Esiopetuspaikat voivat vuosittain muuttua riippuen esiopetusten lasten määrästä, varhaiskasvatuksen tarpeista sekä tilavaihtoehdoista.

Kotkassa on tarjolla englanninkielistä esiopetusta ja yksitystä ruotsinkielistä esiopetusta sekä valmistavaa esiopetusta. Valmistava esiopetus (valu) on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille lapsille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei riitä esiopetukseen.

Lapsi esiopetuksessa -sivulle on koottu tietoa, joka liittyy lapsen arkeen esiopetuksessa.

Tutustu Lapsi esiopetuksessa -sivuihin

Täydentävä varhaiskasvatus esiopetusajan ulkopuolella

Lapsen tarvitsema esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus esiopetusajan ulkopuolella toteutuu yleensä lapsen esiopetusyksikössä ja ajoittuu aamuihin sekä iltapäiviin. Lapselle ei tarvitse hakea erikseen esiopetusta täydentävää varhaiskasvatuspaikkaa, mikäli hänellä on jo voimassa oleva asiakkuus. Uudet asiakkaat hakevat varhaiskasvatuspaikkaa ensisijaisesti sähköisesti.

Siirry asiakasmaksujen sivulle