Kotkan kansallinen kaupunkipuisto

Kotkaan on perustettu vuonna 2014 kansallinen kaupunkipuisto, jonka erityispiirteitä ovat joki- ja meriluonto sekä teolliseen kehitykseen ja linnoitus- ja puolustushistoriaan kuuluva rakennusperintö.
Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluu itäisen Suomenlahden merialueita, keskustan puistoja ja rakennettuja kortteleita sekä Kymijoen rantoja Korkeakoskelle ja Siikakoskelle asti. Alueen laajuus on noin 2400 hehtaaria. Kansallisen kaupunkipuiston kohteisiin voit tutustua tarkemmin tarinakartan avulla:

KOTKAN KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO -TARINAKARTTA

Suomessa on kymmenen kansallista kaupunkipuistoa ja ne sijaitsevat Kotkassa, Hämeenlinnassa, Heinolassa, Porissa, Hangossa, Kokkolassa, Porvoossa, Turussa, Forssassa ja Kuopiossa.

SUOMEN KANSALLISET KAUPUNKIPUISTOT -SIVUSTO

Mikä on kansallinen kaupunkipuisto?

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena. Kansalliset kaupunkipuistot ovat osa kestävää kaupunkisuunnittelua ja -rakentamista.

Kansallinen kaupunkipuisto on yhdistelmä luontoa, puistoarkkitehtuuria, historiaa ja rakennuskulttuuria. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kansallinen kaupunkipuisto voidaan perustaa alueelle, jossa on säilynyt luonnon- ja kulttuuriperinnön osalta valtakunnallisesti arvokkaita viheralueiden ja historiallisten ympäristöjen kokonaisuuksia. Sen avulla voidaan säilyttää kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaisema, historialliset ominaispiirteet tai kaupunkikuvalliset, sosiaaliset, virkistykselliset tai muut erityisarvot. Kansallisen kaupunkipuiston hyväksyy ympäristöministeriö kunnan hakemuksesta.

 

Nähdäksesi videon, sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet.

 

Karttakuvassa on esitetty Kotkan kansallisen kaupunkipuiston rajaus
Kotkan kansallisen kaupunkipuiston alue

Kotkan vahvuudet

Ekologisesti alue on monipuolinen. Alueella on suojelualueita, Natura-kohteita ja monipuolisia virkistyskäyttöön tarkoitettuja kohteita. Välittömässä läheisyydessä on kaksi kansallispuistoa.
Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on perustettu 29.9.2014.
Kaupunkipuiston viralliset avajaiset pidettiin 6.6.2016 Sapokassa.

Kotkan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma

Maankäyttö- ja rakennuslain 70 §:n mukaan kansalliselle kaupunkipuistolle tulee laatia hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnitelmassa annettavat määräykset, ohjeet ja suositukset ovat yleispiirteisiä ja niiden on tarkoitus ohjata yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja käytännön hoitotoimenpiteitä kansallisen kaupunkipuiston alueella.

Kotkan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksyttiin ympäristöministeriössä 25.6.2020.

KOTKAN KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA (PDF, 3 162 KT)