Ympäristönsuojelu- ja eläinsuojeluavustukset

Ympäristölautakunta myöntää Kotkassa toimiville yhteisöille toiminta-avustusta lautakunnan toimialaan kuuluviin ympäristönsuojelua ja eläinsuojelua tukeviin tarkoituksiin.

Avustuksia myönnettäessä noudatetaan Kotkan kaupungin yleisohjeita. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Kotkan kaupungin asukkaisiin, Kotkan kaupungin alueella tapahtuvaan toimintaan tai Kotkan kaupunkia muutoin hyödyttävään toimintaan.

Ympäristönsuojelu- ja eläinsuojeluavustukset myönnetään ympäristönsuojelua sekä eläinsuojelua edistäviin hankkeisiin ja toimiin, jotka tukevat ja täydentävät kunnan ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveysvalvontaviranomaisen toimintaa ja tavoitteita.

Hakemus tulee osoittaa ympäristölautakunnalle ja tehdä vuosiavustushakemuslomakkeella. Hakuaika on 1.1.-31.3.2023 klo 15.00. mennessä. Avustushakemus liitteineen toimitetaan Kotkan kaupungin kirjaamoon osoitteella Kustaankatu 2, 48100 Kotka tai sähköpostilla (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen kirjaamo@kotka.fi.