Lähisuhde- ja seksuaaliväkivalta

Lähisuhde- ja seksuaaliväkivallan torjunta on moniammatillista työtä, jota tehdään kaikilla kaupungin toimialoilla yhdessä Kymenlaakson hyvinvointialueen, kolmannen sektorin toimijoiden, sekä poliisin kanssa yhteistyössä. Se on osa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kokonaisuutta ja kuuluu osaksi ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattorin työtä. Se kuuluu omana osanaan kuntien ja hyvinvointialueiden lakisääteiseen väkivallan ehkäisyyn.

Lähisuhdeväkivalta voi olla fyysisen koskemattomuuden rikkomista, uhkailua tai uhkaavaa käyttäytymistä, sanallista loukkaamista, toista kontrolloivaa tai alistavaa käyttäytymistä. Seksuaalisuuteen kohdistuva lähisuhdeväkivalta koetaan usein erityisen satuttavana. Seksuaaliväkivallassa on kyse seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden loukkauksesta. Turvallisuuden tunteeseen kuuluu keskeisesti luottamus, joka rikotaan väkivallan teoissa.

Kymenlaaksossa on apua saatavana seksuaalivälivallan uhreille Kymenlaakson hyvinvointialueella. Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan palveluihin.

Kymenlaakson Seri-tukikeskus

Nuorten kohtaama seksuaaliväkivalta

Nuorten kokema seksuaalinen häirintä on puhututtanut valtakunnallisesti, mutta myös täällä Kotkassa paikallisesti. Kouluterveyskyselyn 2021 vastaukset nostivat asian meillä vahvasti esille.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan seksuaaliväkivalta on erittäin traumatisoivaa, koska silloin loukataan koko ihmisyyttä. Seksissä teot perustuvat vapaaehtoisuuteen ja tuottavat mielihyvää, mutta seksuaalirikoksissa teot ovat usein vallankäyttöä ja aiheuttavat pelkoa.

Alaikäiseen kohdistuva seksuaaliväkivalta on laaja käsite, johon sisältyy useita tekomuotoja, joilla loukataan lapsen seksuaalista koskemattomuutta. Teoissa lasta käytetään häntä vanhemman henkilön seksuaalisiin tarpeisiin tai tarpeeseen alistaa tai satuttaa lasta. Suojaikäraja Suomessa seksuaaliseen kanssakäymiseen on 16 vuotta.

Joskus seksuaaliväkivaltaan liittyy myös vastikkeellisuusilmiöitä. Kyseessä on rikoslain mukainen rikos. Uhri ei ole koskaan vastuussa tapahtuneesta.

Tässä muutama fakta aiheesta. ”Seksin osto alle 18-vuotiaalta on rikos (RL 20:8a). Seksin ostosta on kysymys, jos sukupuoliyhteydestä tai muusta seksuaalisesta teosta luvataan tai annetaan korvaus. Seksuaalinen teko voi toteutua fyysisessä tapaamisessa tai netin kautta esim. webkamerayhteyden välityksellä. Jo pelkkä seksin ostoyritys alaikäiseltä on rikoslain mukaan rangaistavaa. Vastuu on seksin ostajalla, eikä alaikäistä rangaista seksin myynnistä. Seksin ostaja voi olla myös alaikäinen.

Korvauksen seksistä ei tarvitse olla rahaa. Myös muunlaiset korvaukset ovat lain mukaan mahdollisia. Esimerkiksi jonkin esineen ostaminen, matkan kustantaminen tai vaikkapa asunnon tarjoaminen sukupuoliyhteyttä vastaan voivat olla tällaisia korvauksia. Korvauksella ei tarvitse olla rahassa mitattavaa arvoa. Kysymys voi olla esimerkiksi nuorelle tärkeän suosituksen antamisesta.

Seksin osto alaikäiseltä linkittyy läheisesti seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Vastikkeen tarjoaminen saattaakin olla vain yksi hyväksikäytön mahdollistava elementti.” Tiedot ovat peräisin THL:n Turvataitoja nuorille -oppaasta.

TUTUSTU THL:n OPPAASEEN

Ohje nuorille:

Mikäli kohtaat tällaista ehdottelua tai toimintaa, ole suoraan yhteydessä poliisiin. Rikosilmoituksen voi tehdä myös netissä. Jos ehdottelu tapahtuu netissä, tai sosiaalisessa mediassa, ota saamistasi viesteistä kuvakaappaus. Asiasta kannattaa kertoa myös jollekin aikuiselle. Myös silloin, jos asia on tapahtunut livenä.

Ohje vanhemmille:

Mikäli oma nuori kertoo joutuneensa tällaisen rikoksen uhriksi, tehkää yhdessä rikosilmoitus. Neuvo nuorta ottamaan viestit talteen. Rohkaise nuorta kertomaan kokemuksistaan sinulle ja mahdollisesti myös jollekin ammattilaiselle esim. kuraattorille, tai nuorisotyöntekijälle. Mikäli tällaista on tapahtunut fyysisesti, rohkaise siinäkin tapauksessa nuorta tekemään rikosilmoitus poliisille ja puhumaan asiasta jollekin ammattilaiselle.

Meille ammattilaisille kertominen on tärkeää, jotta Sinä saat apua ja jotta meille välittyy tietoa siitä, mitä kaupungissamme tapahtuu ja voimme ilmiöihin yhdessä puuttua.

Tutustu nuorten Exit-sivustoon

Seksuaalivälivallan tunnistamisessa suostumuksellisuus on yksi tärkeä mittari. Oheisessa kansallisessa videossa kuvataan suostumuksellisuutta.

Katso Tea Consent  -video

Lähisuhdeväkivalta

Kymenlaakson maakunnan kunnat ja Kymsote ovat laatineet yhdessä alla olevan ”apua ja tukea lähisuhdeväkivaltaan” toimintakortin. Kortissa on hyvät ohjeet miten toimitaan, kun kohdataan lähisuhdeväkivaltaa. Tärkeintä on muistaa, että kenenkään ei pidä jäädä yksin.  Kortissa esillä olevat toimijat auttavat myös seksuaaliväkivaltaa kohtaavia. (Esite tullaan päivittämään lähiaikoina.)

Kuvassa on tietokortti