Työllisyyden edistäminen

Valtakunnallisesti suunnitteilla on työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun siirto valtiolta kuntiin vuoden 2025 alusta alkaen. Kotkan kaupunkistrategian mukaisesti tavoitteena on luoda Etelä-Kymenlaaksoon laadukkaat työllisyyspalvelut, jotka vastaavat sekä yksilön, että elinkeinoelämän tarpeisiin.

Tälläkin hetkellä Etelä-Kymenlaaksossa tehdään työllisyysasioissa hyvää yhteistyötä esimerkiksi Kymenlaakson yhteisen työllisyysohjelman pohjalta. Kotkan kaupunki haluaa olla mukana vaikuttamassa työllistämiseen kaupungin alueella ja kaupungissa edistetään työllisyyttä monin eri keinoin.

Työ- ja elinkeinopalvelut / TE2024-uudistus

Tutustu Kymenlaakson työllisyysohjelmaan (PDF)

Työllistämisen kuntalisä ja palkkatuki

Kotkan kaupunki työllistää vuosittain noin 60-80 heikommassa työmarkkina-asemassa olevaa työtöntä palkkatukityöhön omiin yksiköihinsä. Lisäksi Kotka maksaa yhdistyksille ja yrityksille kuntalisää työllistämisen tukemiseksi.

Lue lisää työllistämisen kuntalisästä

Ohjaamo ja kesätyöt

Nuorten matalan kynnyksen palvelupiste Ohjaamo jakaa vuosittain kesätyöseteleitä ja haastattelee Kotkan kaupungille kesätyöhön palkattavat nuoret. Ohjaamosta alle 30-vuotiaat nuoret saavat apua esimerkiksi työllistymiseen liittyviin kysymyksiin ja ohjaamossa on myös mahdollista tavata TE-toimiston asiantuntija määrättyinä päivinä.

Lue lisää Ohjaamosta