Koulunuorisotyö

Kotkassa koulunuorisotyötä tekevät nuorisonohjaajat toimivat yläkouluilla nuorten kasvun ja kehityksen tukena osana koulujen moniammatillista kasvatusyhteisöä. Tavoitteena on tukea ryhmien ja kouluyhteisöjen hyvinvointia tarvelähtöisesti. Koulujen lisäksi nuorisonohjaajat tekevät työtään nuorten vapaa-aikana Kotkan nuorisotiloilla. 

Koulunuorisotyötä Kotkassa on tehty hankkeen muodossa vuosien 2015-2016 aikana. Hankkeen päätyttyä yhteistyö koulujen kanssa jatkui pienemmällä volyymilla. Resursseja koulussa tehtävään nuorisotyöhön saatiin lisättyä keväällä 2023. Nyt työtä tehdään yläkoululaisille kohdennettuna viidessä peruskoulussa: Helilän koulu, Karhulan koulu, Karhuvuoren koulu, Kotkansaaren koulun Keskuskoulun toimipiste ja Langinkosken koulu.

Kouluissa nuorisonohjaajat toimivat nuorisotyöllisellä otteella nuoria kiireettömästi kohtaavina turvallisina aikuisina. Koulunuorisotyön tavoitteina on nuorten kaveri- ja ryhmätaitojen parantaminen, hyvinvoinnin ja koulussa viihtymisen tukeminen sekä väkivallan ehkäisy. Nuorisotiloilla sekä kouluilla työtä nuorten kanssa tehdessään, nuorisonohjaajilla on kokonaisvaltainen kuva nuorten elämäntilanteista ja ilmiöistä.