Luontokoulu Haili

Mikä on luontokoulu?

Luontokoulun tehtävänä on tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille myönteisiä luontoelämyksiä, herättää kiinnostus ympäröivään luontoon sekä edistää vastuullista elämäntapaa. Luonnossa oleskelu, tekeminen ja liikkuminen lisäävät myös ihmisten hyvinvointia ja terveyttä.

Luontokoulutoiminta täydentää ja tukee päiväkotien ja koulujen ympäristökasvatustyötä ja on sidoksissa niiden toiminta- ja opetussuunnitelmien tavoitteisiin. Luontokoulussa ympäristöä tarkastellaan sekä luonnontieteellisestä näkökulmasta että poikkitieteellisesti, taiteen ja mielikuvituksen keinoin. 

Luontokoulu Haili

LYKE-verkoston logo
Luontokoulu Haili on LYKE-verkoston sertifioitu ympäristökasvatuksen kehittämiskeskus

Luontokoulu Haili on vuonna 2001 perustettu Kotkan kaupungin Lasten ja nuorten palvelujen alainen yksikkö, joka tarjoaa luonto- ja ympäristöaiheista opetusta ja koulutusta sekä kotkalaisille että ulkopaikkakuntalaisille. Toiminnan pääpaino on vuodenajasta riippumatta ulko-opetuksessa päiväkotien ja koulujen lähimaastoissa, toki myös Kotkan seudun luonto- ja retkikohteita hyödyntäen. Luontokoulun ohjelmista löytyy satuseikkailuja, pelejä ja leikkejä, lajien ja luontotyyppien monimuotoisuutta, vesi- ja suoekologiaa, kaupunkiluontoa, ilmastonmuutosta, kestävää kehitystä ja paljon muuta. Ryhmän koko, sää, vuodenaika, paikka ja muut olosuhteet vaikuttavat lopulliseen ohjelmakokonaisuuteen ja sitä räätälöidään myös eri ikäryhmille. Painotuksia voidaan muuttaa ryhmän toivomusten mukaan.

Vaikka Hailin pääasiallisia kohderyhmiä ovatkin esiopetusryhmät ja koululuokat, ovat myös muut luonto- ja ympäristöasioista kiinnostuneet ryhmät, aikuisryhmät mukaanlukien, tervetulleita luontokouluun. Irrottaudu arjen kiireestä ja tule viettämään vaikkapa TYHY-päivää luontokoulun maastoretkelle!

Osallistuminen Luontokoulu Hailin toimintaan on maksutonta Kotkan kaupungin päivähoidon, esiopetuksen ja oppilaitosten lapsi- ja oppilasryhmille silloin, kun osallistuminen voidaan lukea varhaiskasvatussuunnitelman tai opetussuunnitelmien mukaiseksi toiminnaksi. Muilta lapsi- ja aikuisryhmiltä luontokoulun palveluista veloitetaan 60 €/ryhmä/tunti (ryhmä max 20 henkilöä).

Hailin käytössä on myös Kotkan Maretarium -akvaarion luokkatila, johon mahtuu kerralla maksimissaan 20 oppilaan ryhmä. Mikäli opetus tapahtuu Maretariumin luokkatilassa perii Maretarium pääsymaksut osallistujilta. Lisätietoa Maretariumin sivuilta.

Kaipaatko uusia ideoita ympäristökasvatukseen?

MAPPA on Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton ylläpitämä ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki, joka tarjoaa eri toimijoiden eri-ikäisille suunnattuja vinkkejä ympäristö- ja luontokasvatukseen. MAPPA-hakupalvelun avulla löydät verkosta helposti materiaalia – voit hakea hakusanalla tai selata esimerkiksi aiheen tai oppiaineen mukaan. Siirry tästä MAPPAan.