Hyvinvoinnin avustukset

Hyvinvointiavustukset ja kotoutumisen tukemisen avustukset

Hyvinvointiavustuksilla tuetaan ja kannustetaan järjestöjä ja kuntalaisia edistämään hyvinvointia. Kotoutumisen tukemisen avustukset ovat tarkoitettu konkreettisiin ja monipuolisiin kotoutumista edistäviin toimintoihin.

Vuoden 2024 hakuaika on päättynyt. Avustukset olivat haettavana sähköisesti Timmissä 1.1.-2.4.2024.

Kymenlaakson hyvinvointialue ja kunnat ovat neuvotelleet, että tulevaisuudessa Kymenlaakson kunnilla olisi yhteneväiset kriteerit avustusten myöntämisille ja linjassa hyvinvointialueen myöntämien avustusten kanssa. Uudet kriteerit valmistellaan 2024 alkuvuoden aikana ja ne otetaan Kotkassa käyttöön vuoden 2025 alussa.

Ympäri vuoden haettavat avustukset

  • Vanhustenhuollon jäämistövaroista myönnettävät avustukset
  • Syrjäytymisen ehkäisyyn osoitetuista jäämistövaroista myönnettävät avustukset, joihin sisältyy yleishyödyllisille yhdistyksille kiinteistöveron kattamiseen myönnettävät avustukset

AVUSTUSTEN HAKEMINEN