Asiasanat: osallisuus

 • Kymi Sinfonietta - puupuhaltimet
  06.04.2020

  Kysely taide- ja kulttuuritoimijoille – Kotkan kulttuurisuunnitelmatyö jatkuu koronasta huolimatta

  Kotkan kulttuurin vastuualue kerää nyt tietoa kaupungin taide- ja kulttuurialan yhdistyksiltä, työryhmiltä ja muilta kulttuuriyhteisöiltä osaksi tekeillä olevaa Kotkan kulttuurisuunnitelmaa….

 • KulttuuriKotka 2020: Опрос для жителей города

  Город Котка приглашает вас принять участие в опросе, посвященном качеству и доступности культурных услуг в регионе. Что вы думаете о…

 • leena ruotsalainen
  03.03.2020

  Kotka on suuri kaupunki

  Rantauduin meren rannalle Kotkaan viisi ja puoli vuotta sitten. Hetkellisesti tuntuu siltä, että siitä on ikuisuus. Aika on kulkenut kuin…

 • Osallisuus

  Kotka on kaupunkistrategiassa linjannut yhdeksi strategiseksi kärjeksi Yhteisen Kotkan, joka on yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki. Yhteinen Kotka innostaa…

 • Henkilöstö varhais­kasvatuksessa

  Varhaiskasvatuksessa työskentelee päiväkodin johtajia, varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, päiväkotiavustajia sekä perhepäivähoitajia. Lisäksi varhaiskasvatuksessa työskentelevät veo, kuraattori ja S2-opettaja sekä määräaikaisesti…

 • Palvelutakuu

  Palvelutakuu on kunnallisen varhaiskasvatuksen ja huoltajien välinen sopimus, jolla mahdollistetaan määräaikaisesti varhaiskasvatuksesta pois jäävälle lapselle oikeus palata samaan päiväkotiin.Palvelutakuu ei…

 • Osallisuus ja arviointi

  Lasten ja huoltajien osallisuus Varhaiskasvatuksessa toimitaan paljon pienissä ryhmissä. Henkilöstö ja lapset dokumentoivat toimintaa säännöllisesti muun muassa Peda.net-sivuille, lasten omiin…

 • Kehityksen ja oppimisen tuki

  Tukea lapsen arkeen Kehityksen ja oppimisen tuki koostuu lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta toiminnassa. Oppimisympäristöä muokataan lapsiryhmän tarpeisiin sopiviksi yhdessä lasten…

 • Lapsen varhaiskasvatus­suunnitelma

  Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näiden toteuttamiseksi jokaiselle lapselle tehdään …

 • Kuvassa käsiä yhdessä ringissä

  Osallistu

  Miten Kotkassa voi osallistua ja vaikuttaa? Kotka järjestää asukkailleen tilaisuuksia ajankohtaisiin asioihin liittyen. Tiedotamme tilaisuuksista: kaupungin verkkosivuilla Facebook-sivuilla Twitter-tilillä Instagram-tilillä…

 • Hyvinvointi­kertomus

  Kuntalain mukaan kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on kunnan perustehtävä. Tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä ehkäistä sairauksia…

 • Kuvassa on Katariinan päiväkoti

  Avoin varhaiskasvatus

  Avoin varhaiskasvatustoiminta on yhdessä tekemisen ja viihtymisen paikka pikkulapsiperheille sekä  vertaisryhmä huoltajille ja lapsille. Toiminnan sisältö muuntuu joustavasti perheiden tarpeiden…