Osbun 2023 tulokset ovat nyt selvillä

Julkaistu 07.12.2023

Kiitos kotkalaiset osallistumisesta osallistuvaan budjetointiin, Osbuun!

Tämän vuoden Osbun teemana oli yhteistä hyvää ja tämä näkyy toteutukseen menneissä ideoissa mukavasti. Osbu on selkeästi ottanut paikkansa kotkalaisten keskuudessa, sillä aktiivisia idean jättäjiä, ehdotusten työstäjiä sekä äänestäjiä oli taas paljon.

Edellisten vuosien tapaan rannat nousivat kuntalaisten suosikkeina äänestysten kärkisijoille. Lisäksi jatkoon äänestettiin muutama aivan uudenlainen idea, kuten ulkoilmaelokuva sekä kaveripenkit Kotkan puistoihin.

Neljälle alueelle eli Karhulaan, Kotkansaarelle ja Länsi-Kotkaan sekä koko Kotkaan (mukaan lukien saaristo) varattiin 60 000 euroa. Ideoiden tarkoitus on lisätä asukkaiden hyvinvointia sekä parantaa ja kehittää asuin- ja elinympäristöä.

Ideointivaiheessa jätettiin 300 ideaa, joista yhteisissä työpajoissa jatkojalostettiin 39 äänestysehdotusta eri alueille. Marraskuussa kuntalaiset äänestivät seuraavat ideat toteutukseen:

Karhula:  

Lapsiperheille maksuton kulttuuritapahtuma Karhulassa

Esteetön uimaranta Tampsan montulle

 Länsi-Kotka:

Langinlaaksonkujan päässä olevan uimapaikan kunnostus

Ruonalan uimapaikan turvallisuuden parantaminen

Puita varjostamaan Pihkoon koulua

Talviulkoilutapahtuma Petäjäsuolle

Kotkansaari ja Hovinsaari:

Siilojen alue ja vanha ratapiha kuntoon

Ulkoliikuntatelineet Isopuistoon

Koko Kotka ja saaristo:

Kuntalaisille maksuttomia tuurivuoroja Lehmäsaareen

Ulkoilmaelokuva ja piknik

Kaveripenkkejä eri kaupunginosien puistoihin

Hyönteisten risuaitoja

Ääniä annettiin yhteensä reilu 6000. Suurin osa äänistä annettiin sähköisesti osallisuusalustalla, mutta myös kirjastojen ja uimahallien äänestyspisteet olivat suosittuja.

Äänestystulokset äänimäärineen löytyvät 7.12. alkaen osoitteesta https://mpt.link/osallistu_kotka ja kirjastojen ja Kumppanuustalo Viikarin ilmoitustauluilta. Osallisuusalustalta pääsee myös vastaamaan Osbun palautekyselyyn, joka on avoinna vuoden loppuun saakka.

Kotkalaiset osasivat jo odottaa Osbua. Vs. osallisuuskoordinaattori Hanna Pikka ja Osbu-assistentti Anni Salo keräsivät ideoita elo- syyskuussa mm. kouluilla, kirjastoissa sekä tapaamisilla järjestöjen ja maahanmuuttajataustaisten ihmisten parissa.

Palaute kuntalaisilta Osbusta on ollut enimmäkseen positiivista. Erityisesti Käärijän konsertti edellisen kesän Meripäivillä ja maksuttoman tuurivuorot Lehmäsaareen saivat Osbun laajemminkin kuntalaisten tietoisuuteen kesällä 2023, näin ollen myös ideointi kiinnosti kuntalaisia.