Ruokamyrkytys­epäilyt

Ruokamyrkytyksellä tarkoitetaan elintarvikkeen tai veden välityksellä levinnyttä sairastumista. Epidemia on kyseessä silloin sairastuneita on useampia. Sairastumisen voivat aiheuttaa esimerkiksi virukset, bakteerit, loiset tai myrkylliset aineet. Oireiden alkamisajankohta vaihtelee suuresti, ollen tunneista jopa viikkoihin.

Mikäli yksityishenkilö epäilee saaneensa oireita kotona syömästään kaupallisesta tuotteesta tai elintarvikehuoneistossa nautitusta ruoasta, on asiasta hyvä ilmoittaa Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikköön viipymättä, jotta selvitystyö voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti ja uusien sairastumisten ilmaantuminen estää . Mikäli kotona on jäljellä ruokaa jota epäillään oireiden aiheuttajaksi, ei sitä tule hävittää. Potilas- ja elintarvikenäytteiden tutkiminen on usein tarpeen. 

Myös elintarvikealan toimijoiden on otettava mahdollisimman nopeasti yhteyttä omaan terveystarkastajaansa tai ympäristöterveyspäällikköön, mikäli heille tulee tiedoksi että asiakkaita on sairastunut.

Ruokamyrkytysepäilyistä on mahdollista ilmoittaa sähköisesti valtakunnallisessa ilmoituspalvelu ilpassa:

ilppa

Epidemioiden selvittämistä varten Kotkassa ja Pyhtäällä toimii selvitystyöryhmä, johon kuuluu edustajia esimerkiksi terveydenhuollosta, ympäristöterveydenhuollosta, elintarviketeollisuudesta ja vesilaitokselta.