Rotta

Rotta on ruskeahko jyrsijä, jonka pituus on 11–29 cm ja elinikä 1–2 vuotta. Vuoden aikana naaras voi synnyttää jopa 100 jälkeläistä. Rotta on kaikkiruokainen yöeläin, jonka hampaissa on voimaa. Välttääkseen hampaiden kasvun liian pitkiksi rotat jyrsivät koko ajan jotakin, esimerkiksi puuta, muoveja, pehmeitä metalleja ja jopa betonia. Rotat viihtyvät maanläheisissä paikoissa, mutta välttävät liikkuessaan avoimia paikkoja. Rotat liikkuvat lähinnä ravinnon perässä, mutta tavanomaista runsaampaa rottien liikehdintää voi aiheutua myös rakennus- ja räjähdystöiden seurauksena. Rotta mahtuu kulkemaan noin 2 cm kokoisesta kolosta.

Rotta on vakiinnuttanut paikkansa asutuskeskuksissa ja yksittäisten rottahavaintojen tekeminen onkin melko yleistä. Asutusalueella rotat katsotaan vahinkoeläimiksi, jotka saattavat levittää ihmisiin ja kotieläimiin tarttuvia tauteja, saastuttaa elintarvikkeita sekä lisäksi aiheuttaa teknisiä vahinkoja rakennuksille.

Vastuu torjunnasta on kiinteistön omistajalla

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan kiinteistön omistajan tai haltijan on tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin rottien, hiirien ja muiden haittaeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä tai yleiseltä alueelta. Jokaisen kiinteistönomistajan on siis itse huolehdittava rottien hävittämisestä kiinteistöltään, mikäli rottia havaitaan. Asunto-osakeyhtiössä mahdollisista rottahavainnoista tulee ilmoittaa isännöitsijälle.

Kotkan ympäristöpalveluiden toimintayksikkö antaa rottien torjuntaan liittyvää ohjeistusta Kotkan ja Pyhtään alueella. Kaupunki ei kuitenkaan järjestä rottien myrkytystä tai muuta torjuntaa. Ympäristöpalveluihin tulee säännöllisesti rottiin liittyviä yhteydenottoja, etenkin loppukesällä ja syksyllä. Yksittäistä rottahavaintoa ei yleensä pidetä terveyshaittana. Mikäli joltakin alueelta saadaan huomattava määrä ilmoituksia rottahavainnoista, voidaan alueen asukkaita tiedottaa asiasta ja antaa ohjeita rottien torjuntaan. Tarvittaessa kiinteistön omistaja voidaan määrätä ryhtymään rottien torjuntatoimenpiteisiin.

Mitä tehdä, jos havaitsee rottia omalla pihallaan?

Huolehdi, ettei kiinteistöllä ole rotille kelpaavaa ravintoa. Rotille kelpaa ravinnoksi muun muassa puutarhojen antimet, kuten omenat, biojätteet sekä pihalla olevat eläinten ja lintujen ruoat. Mahdolliset ravinnonlähteet on poistettava rottien ulottuvilta. Kesäaikaan puutarhan marjat ja omenat tulisi kerätä talteen, eikä jättää rottien ravinnoksi. Ylimääräiset ja matoiset omenat voi kompostoida tai viedä Kotkassa sijaitsevalle Jumalniemen jäteasemalle. Ulkona olevista lintujen tai eläinten ruokintapaikasta ei saa muodostua rottien ruokailupaikkaa. Ruokintapaikan puhtaudesta on huolehdittava säännöllisesti. Mikäli kiinteistöllä havaitaan rottia, on lintujen ruokinta syytä lopettaa. Ulkorakennuksissa säilytettävien eläinten ruokien osalta on syytä varmistaa, etteivät rotat pääse niihin käsiksi.

Kiinnitä huomiota elintarvikejätteiden kompostointiin ja jätehuoltokäytänteisiin, sillä rottahavainnot voivat liittyä myös esimerkiksi puutteelliseen elintarvikejätteiden kompostointiin. Esimerkiksi elintarvikejätteiden kompostointi on sallittu vain sitä varten suunnitellussa, haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa. Jäteastioiden kunto on hyvä tarkastaa säännöllisesti, etteivät rotat ole tehneet niihin reikiä. Kiinteistön jätepiste on pidettävä siistinä ja huolehdittava, ettei rotilla ole pääsyä jäteastioihin.

Rakennukset kannattaa suojata rotanpitäviksi niin, ettei kivijalassa, kellareissa ym. rakenteissa ole kulkureittejä rotille. Talon pihapiiri ja rakennukset on hyvä käydä läpi ja varmistaa, ettei ympäristössä ole rotille suotuisia pesä- ja piilopaikkoja. Etenkin pihalla mahdollisesti olevat epämääräiset tavararykelmät sekä risu- ja lehtikasat on hyvä poistaa, etteivät rotat pesi niihin.

Rottien torjuntaa voi suorittaa omatoimisesti loukuttamalla tai tuhoeläintorjujan avulla. Rotanloukkuja saa marketeista ja syötteinä voi kokeilla esimerkiksi viljatuotteita, juustoa, keitettyä kananmunaa, kuivattuja hedelmiä ja suklaata. Loukut tulee sijoittaa niin, ettei niistä aiheudu vaaraa lapsille, kotieläimille tai muille luonnonvaraisille eläimille. Loukut on tarkastettava päivittäin. Kuolleet rotat voi hävittää sekajätteen mukana. Rottien torjunta saattaa viedä aikaa, sillä rotat voivat aluksi karttaa loukuissa olevia syöttejä (neofobia). Loukkujen tulisikin antaa olla paikallaan useampia päiviä, että rotat tottuvat niihin. Mikäli omatoiminen loukutus ei tuota tulosta, on syytä olla yhteydessä tuhoeläintorjujaan tehokkaan torjunnan järjestämiseksi. Rotanmyrkkyjen saatavuus on rajoitettu ammattilaiskäyttöön, koska niiden käytöstä voi aiheutua haittaa muille luonnonvaraisille eläimille tai kotieläimille. Joissain tapauksissa myös rottien torjuntaan koulutettujen rottakoirien käytöstä on hyviä kokemuksia.

Rottien torjunta on tehokkainta, kun eri ennaltaehkäisy- ja torjuntatoimenpiteet suoritetaan mahdollisimman kattavasti ja samanaikaisesti koko asuinalueella. Rottahavainnoista onkin suositeltavaa keskustella naapureiden kanssa.

Lähteenä on käytetty osittain LuontoPortin verkkosivuja:

Luontoportti/Rotta