Asiasanat: terveysvalvonta

 • Rotta

  Rotta on ruskeahko jyrsijä, jonka pituus on 11–29 cm ja elinikä 1–2 vuotta. Vuoden aikana naaras voi synnyttää jopa 100…

 • Kuvituskuva - Hyvinvointi
  05.02.2020

  Smoothie-juomien valmistus kunnossa Etelä-Kymenlaaksossa

  Etelä-Kymenlaaksossa tutkitut kahviloiden, pikaruokapaikkojen ja mehubaarien valmistamat smoothiet olivat mikrobiologisesti ja aistinvaraisesti arvioituina pääsääntöisesti hyviä. Näytteissä esiintyi pieniä määriä homeita…

 • Olosuhde­selvitykset

  Terveystarkastaja osallistuu julkisten tilojen sisäilmaselvityksiin. Sisäilmaongelmat tulevat usein esiin käyttäjien kokemana oireiluna joka saattaa johtua useista erilaisista olosuhdetekijöistä. Sisäilma-asioita, niihin…

 • Suuret yleisötilaisuudet

  Suurella yleisötilaisuudella tarkoitetaan tulaisuutta johon odotetaan vähintään 500 samanaikaista kävijää. Tapahtuman järjestäjän on huomioitava että tilaisuudessa syntyvät jätteet on lajiteltava…

 • Aluksen vapauttaminen sanitaatio­toimenpiteistä

  Kotkan alueen satamissa myönnetään kansainvälisen meriliikenteen alusten saniteettisertifikaatteja (SSCEC, SSCC). Tarkastuksia tehdään virka-aikana ja niiden yhteydessä voidaan erillisestä pyynnöstä ottaa…

 • Uima-altaat

  Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö valvoo Kotkassa ja Pyhtäällä yleisten uima-allastilojen hygieenisyyttä ja allasveden laatua. Uima-allastilojen asianmukaisuus arvioidaan valvontasuunnitelman mukaisesti tehtävillä tarkastuskäynneillä….

 • Uimarannat

  Yleiset uimarannat Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö tarkastaa kaikki Kotkassa ja Pyhtäällä sijaitsevat yleiset uimarannat valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastus tehdään yhdessä rannan ylläpitäjän…

 • Omavalvonta terveydensuojelussa

  Toiminnanharjoittaja on vastuussa siitä, että toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa. Omavalvonta tarkoittaa sitä, että toiminnanharjoittaja seuraa ja arvioi järjestelmällisesti toimintaansa. Toiminnanharjoittajan…

 • Talousvesi

  Talousvedellä tarkoitetaan kaikkea vettä, joka on tarkoitettu juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin. Talousvesi voidaan  toimittaa jakeluverkon kautta tai tankeista, pulloissa…

 • Terveydensuojelu­lain mukaisen toiminnan aloittaminen

  Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus Terveydensuojelulain (763/1994) § 13 mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toiminnan perustamisesta tai käyttöönotosta,…

 • Tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta

  Yleiset tupakointikiellot Tupakointi on tupakkalain (549/2016) nojalla kiellettyä yleisessä käytössä olevissa rakennuksissa ja kulkuneuvoissa, ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa joissa osallistujat oleskelevat…