Osallisuuden koordinointi

Kotka on kaupunkistrategiassa linjannut yhdeksi strategiseksi kärjeksi Yhteisen Kotkan, joka on yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki. Yhteinen Kotka innostaa toimimaan ja tukee kaikkien hyvinvointia. Toimivilla osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksilla on Kotkassa merkittävä rooli hyvinvoinnin edistämisessä.

Tavoitteena on, että

  • asukkaiden osallistuminen ja omaehtoinen tekeminen on helppoa
  • kaupunkiympäristö tukee yhteisöllisyyttä
  • vuoropuhelu päätöksentekijöiden, viranhaltijoiden ja asukkaiden kesken on vilkasta ja avointa

Toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi on lukuisia ja tiedotamme aktiivisesti uusista tavoista osallistua. Koko Kotka 2025-strategia löytyy seuraavasta linkistä: Kotka 2025 – Kaupunkistrategia

Tervetuloa vaikuttamaan, se on jokaisen kotkalaisen oikeus!

Lisätietoa osallisuudesta