Osallisuuden koordinointi

Tervetuloa vaikuttamaan, se on jokaisen kotkalaisen oikeus!

Kotka on kaupunkistrategiassa linjannut yhdeksi strategiseksi kärjeksi Yhteisen Kotkan, joka on yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki. Yhteinen Kotka innostaa toimimaan ja tukee kaikkien hyvinvointia. Toimivilla osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksilla on Kotkassa merkittävä rooli hyvinvoinnin edistämisessä.

Tavoitteena on, että

  • asukkaiden osallistuminen ja omaehtoinen tekeminen on helppoa
  • kaupunkiympäristö tukee yhteisöllisyyttä
  • vuoropuhelu päätöksentekijöiden, viranhaltijoiden ja asukkaiden kesken on vilkasta ja avointa

Toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi on lukuisia ja tiedotamme aktiivisesti uusista tavoista osallistua. Koko Kotka 2025-strategia löytyy seuraavasta linkistä: Kotka 2025 – Kaupunkistrategia

Lisätietoa osallisuudesta

LUE LISÄÄ VUODEN 2023 OSALLISTUVASTA BUDJETOINNISTA

Meiän kotka – sinun vuorosi päättää!