Nuorisovaltuusto

Kotkan nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tarkoituksena on edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Kotkassa, toimia nuorten vaikuttamiskanavana nuoria koskevissa asioissa, tuoda nuorten näkökulmaa esille tekemällä esityksiä, aloitteita ja lausuntoja kaupungin eri toimielimille sekä järjestää nuorisotapahtumia.

Kotkan nuorisovaltuusto on Kotkan kaupunginhallituksen asettama kuntalain mukainen vaikuttamistoimielin. Nuorisovaltuustolla on Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä toimintasääntö.

Nuorisovaltuusto toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten ja nuorisotyötä tekevien kanssa. Nuorisovaltuusto voi valita edustajansa eri lautakuntiin, elinvoimavaliokuntaan ja kaupunginvaltuustoon, jolloin edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Nuorisovaltuusto valitaan tänä syksynä vuosille 2024 – 2025

Tänä syksynä valitaan Kotkaan uusi nuorisovaltuusto vuosille 2024-2025. Nuorisovaltuuston voidaan valita 21 nuorisovaltuutettua. Nuorisovaltuustoon kuuluu vähintään 16 ja enintään 21 valtuutettua. Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Nuorisovaltuuston vaaleissa ehdolle voi asettua 14–29-vuotias nuori, jonka kotikuntalain mukainen kotipaikka on Kotkan kaupungissa. Nuorisovaltuustoon voi asettua ehdolle, jos on tänä vuonna (2023) täyttänyt tai täyttää 14-29-vuotta.

Ilmoittaudu mukaan/ehdolle nuorisovaltuustoon viimeistään 1.11.2023 klo 23.29:
bit.ly/nuvaan2024

Jos ehdokkaita nuorisovaltuuston on yli 21, niin järjestetään vaalit 22.-25.11.2023. Asiasta tiedotetaan tällä sivulla (www.kotka.fi/nuva) ehdolle ilmoittautumisen päätyttyä.

Nuorisovaltuuston tulevat kokoukset

  • Torstai 28.9.2023
  • Torstai 19.10.2023
  • Torstai 23.11.2023
  • Maanantai 18.12.2023

Kokoukset alkavat klo 17.00 tai klo 17.30.

Nuorisovaltuusto kaudella 2022 – 2023

Hanna Riihelä, puheenjohtaja
Tia Räihä, 1. varapuheenjohtaja
Ronja Sutela
Pauli Särkinen
Severi Peltonen
Joni Piensoho
Onni Laptenok
Halla Koiranen
Neea Helynen
Tanja Järnstedt, varajäsen

Nuorisovaltuuston edustus kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa

Kaupunginvaltuusto: Hanna Riihelä sekä Tia Räihä
Elinvoimavaliokunta: Halla Koiranen
Hyvinvointilautakunta: Neea Helynen
Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta: Halla Koiranen ja Joni Piensoho
Kaupunkirakennelautakunta: Severi Peltonen
Ympäristölautakunta: Marikki Virtanen sekä Halla Koiranen
Tarkastuslautakunta: Onni Laptenok
Liikennejaosto: Severi Peltonen