Nuorisovaltuusto

Kotkan nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tarkoituksena on edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Kotkassa, toimia nuorten vaikuttamiskanavana nuoria koskevissa asioissa, tuoda nuorten näkökulmaa esille tekemällä esityksiä, aloitteita ja lausuntoja kaupungin eri toimielimille sekä järjestää nuorisotapahtumia.

Kotkan nuorisovaltuusto on Kotkan kaupunginhallituksen asettama kuntalain mukainen vaikuttamistoimielin. Nuorisovaltuustolla on Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä toimintasääntö.

Nuorisovaltuusto toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten ja nuorisotyötä tekevien kanssa. Nuorisovaltuusto voi valita edustajansa eri lautakuntiin, elinvoimavaliokuntaan ja kaupunginvaltuustoon, jolloin edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Nuorisovaltuuston tulevat kokoukset

  • Keskiviikko 29.3.2023
  • Tiistai 25.4.2023
  • Torstai 25.5.2023

Kokoukset alkavat klo 17.00 tai klo 17.30.

Nuorisovaltuusto kaudella 2022 – 2023

Hanna Riihelä, puheenjohtaja
Tia Räihä, 1. varapuheenjohtaja
Marikki Virtanen
Ronja Sutela
Pauli Särkinen
Severi Peltonen
Joni Piensoho
Onni Laptenok
Emma Saarelainen
Halla Koiranen
Neea Helynen
Tanja Järnstedt, varajäsen

Nuorisovaltuuston edustus kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa

Kaupunginvaltuusto: Hanna Riihelä sekä Tia Räihä
Elinvoimavaliokunta: Halla Koiranen
Hyvinvointilautakunta: Neea Helynen
Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta: Halla Koiranen ja Joni Piensoho
Kaupunkirakennelautakunta: Severi Peltonen
Ympäristölautakunta: Marikki Virtanen sekä Halla Koiranen
Tarkastuslautakunta: Onni Laptenok
Liikennejaosto: Severi Peltonen