Nuorisovaltuusto

Kotkan nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tarkoituksena on edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Kotkassa, toimia nuorten vaikuttamiskanavana nuoria koskevissa asioissa, tuoda nuorten näkökulmaa esille tekemällä esityksiä, aloitteita ja lausuntoja kaupungin eri toimielimille sekä järjestää nuorisotapahtumia.

Kotkan nuorisovaltuusto on Kotkan kaupunginhallituksen asettama kuntalain mukainen vaikuttamistoimielin.

Nuorisovaltuusto toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten ja nuorisotyötä tekevien kanssa. Nuorisovaltuusto voi valita edustajansa eri lautakuntiin ja kaupunginvaltuustoon, jolloin edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kotkan nuorisovaltuuston kaudelle 2022 – 2023 – ilmoittaudu ehdolle

Kotkan nuorisovaltuusto valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nuorisovaltuustoon voidaan valitan vähintään 16 ja enintään 21 kotkalaista nuorta, joiden ikä valintahetkellä on 14-29-vuotta ja kotikunta Kotka. Ehdokkaaksi asettuminen on mahdollista 1.11.2021 klo 23.59 asti.

Ehdolle voit asettua täyttämällä tämän lomakkeen:
bit.ly/kotkannuvaan

Jos ehdokkaita on yli 21, niin nuorisovaltuuston vaalit järjestetään 15.-19.11.2021 ja niistä tarkemmat tiedot ilmestyvät tälle sivulle.

Nuorisovaltuuston tulevat kokoukset

  • Torstai 21.10
  • Tiistai 16.11
  • Keskiviikko 15.12

Uusi nuorisovaltuusto kaudelle 2020-2021

Uusi nuorisovaltuusto kaudelle 2020-2021 on järjestäytynyt 23.1.2020 kaupungintalolla pidetyssä kokouksessa.

Nuorisovaltuusto 2020-2021

Elli Putkonen, puheenjohtaja
Tia Räihä, 1. varapuheenjohtaja
Emma Saarelainen, 2. varapuheenjohtaja
Tanja Järnstedt, sihteeri
Inka Sutela
Marikki Virtanen
Ronja Sutela
Anne-Mari Makkonen

Hanna Riihelä
Vera Lauronen
Miro Köksal

Vilho Eriksson, varajäsen
Mio Määttä, varajäsen

Nuorisovaltuuston edustus kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa

Kaupunginvaltuusto: Elli Putkonen sekä Tia Räihä
Elinvoimavaliokunta: Elli Putkonen
Hyvinvointilautakunta: Hanna Riihelä sekä Tanja Järnstedt
Kaupunkirakennelautakunta: Inka Sutela sekä Ronja Sutela
Ympäristölautakunta: Marikki Virtanen sekä Inka Sutela
Tarkastuslautakunta: Tia Räihä
Liikennejaosto: