Nuorisovaltuusto

Kotkan nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tarkoituksena on edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Kotkassa, toimia nuorten vaikuttamiskanavana nuoria koskevissa asioissa, tuoda nuorten näkökulmaa esille tekemällä esityksiä, aloitteita ja lausuntoja kaupungin eri toimielimille sekä järjestää nuorisotapahtumia.

Kotkan nuorisovaltuusto on Kotkan kaupunginhallituksen asettama kuntalain mukainen vaikuttamistoimielin.

Nuorisovaltuusto toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten ja nuorisotyötä tekevien kanssa. Nuorisovaltuusto voi valita edustajansa eri lautakuntiin ja kaupunginvaltuustoon, jolloin edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Uusi nuorisovaltuusto kaudelle 2020-2021

Uusi nuorisovaltuusto kaudelle 2020-2021 aloittaa tammikuussa 2020. Nuorisovaltuusto järjestäytyy 23.1.2020 pidettävässä kokouksessa valitsee mm. puheenjohtajat sekä edustajat lautakuntiin.