Nuorisovaltuusto

Kotkan nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tarkoituksena on edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Kotkassa, toimia nuorten vaikuttamiskanavana nuoria koskevissa asioissa, tuoda nuorten näkökulmaa esille tekemällä esityksiä, aloitteita ja lausuntoja kaupungin eri toimielimille sekä järjestää nuorisotapahtumia.

Kotkan nuorisovaltuusto on Kotkan kaupunginhallituksen asettama kuntalain mukainen vaikuttamistoimielin. Nuorisovaltuustolla on Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä toimintasääntö.

Nuorisovaltuusto toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten ja nuorisotyötä tekevien kanssa. Nuorisovaltuusto voi valita edustajansa eri lautakuntiin, elinvoimavaliokuntaan ja kaupunginvaltuustoon, jolloin edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Nuorisovaltuuston tulevat kokoukset

  • 8.6.2022 klo 17.30

Uusi nuorisovaltuusto kaudelle 2022 – 2023

Uusi nuorisovaltuusto kaudelle 2022-2023 on järjestäytynyt 12.1.2022 pidetyssä kokouksessa.

Nuorisovaltuusto 2022-2023

Hanna Riihelä, puheenjohtaja
Tia Räihä, 1. varapuheenjohtaja
Tanja Järnstedt, sihteeri
Elsa Rissanen, varasihteeri
Marikki Virtanen
Ronja Sutela
Pauli Särkinen
Jose Mbemba
Elli Kettunen
Severi Peltonen
Joni Piensoho
Helmi Peltola
Hanna Riihelä
Onni Laptenok
Emma Saarelainen
Halla Koiranen
Aino Silander
Neea Helynen
Aisla Saba

Nuorisovaltuuston edustus kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa

Kaupunginvaltuusto: Elli Putkonen sekä Tia Räihä
Elinvoimavaliokunta: Hanna Riihelä sekä Tanja Järnstedt
Hyvinvointilautakunta: Hanna Riihelä sekä Aino Silander
Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta: Aisla Saba sekä Jose Mbemba
Kaupunkirakennelautakunta: Helmi Peltola sekä Ronja Sutela
Ympäristölautakunta: Marikki Virtanen sekä Halla Koiranen
Tarkastuslautakunta: Tanja Järnstedt sekä Onni Laptenok
Liikennejaosto: Severi Peltonen