Nuorisovaltuusto

Kotkan nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tarkoituksena on edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Kotkassa, toimia nuorten vaikuttamiskanavana nuoria koskevissa asioissa, tuoda nuorten näkökulmaa esille tekemällä esityksiä, aloitteita ja lausuntoja kaupungin eri toimielimille sekä järjestää nuorisotapahtumia.

Kotkan nuorisovaltuusto on Kotkan kaupunginhallituksen asettama kuntalain mukainen vaikuttamistoimielin.

Nuorisovaltuusto toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten ja nuorisotyötä tekevien kanssa. Nuorisovaltuusto voi valita edustajansa eri lautakuntiin ja kaupunginvaltuustoon, jolloin edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Nuorisovaltuuston tulevat kokoukset

  • Tiistai 10.8.2021

Uusi nuorisovaltuusto kaudelle 2020-2021

Uusi nuorisovaltuusto kaudelle 2020-2021 on järjestäytynyt 23.1.2020 kaupungintalolla pidetyssä kokouksessa.

Nuorisovaltuusto 2020-2021

Elli Putkonen, puheenjohtaja
Tia Räihä, 1. varapuheenjohtaja
Emma Saarelainen, 2. varapuheenjohtaja
Tanja Järnstedt, sihteeri
Meiju Kottila, varasihteeri
Mira Rannanjärvi
Siiri Kärkkäinen
Kiia Hoikka
Inka Sutel
Maiju Koivula
Marikki Virtanen
Elli Putkonen
Ronja Sutela
Anne-Mari Makkonen
Maria Wennerstrand
Hanna Riihelä
Vera Lauronen
Miro Köksal

Vilho Eriksson, varajäsen
Mio Määttä, varajäsen

Nuorisovaltuuston edustus kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa

Kaupunginvaltuusto: Tia Räihä sekä Olivia Lahtinen
Hyvinvointilautakunta: Hanna Riihelä sekä Maria Wennerstand
Elinvoimalautakunta: Aaro Heiskanen sekä Kiia Hoikka
Kaupunkirakennelautakunta: Inka Sutela sekä Ronja Sutela
Ympäristölautakunta: Siiri Kärkkäinen sekä Elli Putkonen
Tarkastuslautakunta: Juho Nordlund sekä Anne-Mari Makkonen
Liikennejaosto: Tanja Järnstedt