Nuorisovaltuusto

Kotkan nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tarkoituksena on edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Kotkassa, toimia nuorten vaikuttamiskanavana nuoria koskevissa asioissa, tuoda nuorten näkökulmaa esille tekemällä esityksiä, aloitteita ja lausuntoja kaupungin eri toimielimille sekä järjestää nuorisotapahtumia.

Kotkan nuorisovaltuusto on Kotkan kaupunginhallituksen asettama kuntalain mukainen vaikuttamistoimielin. Nuorisovaltuustolla on Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä toimintasääntö.

Nuorisovaltuusto toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten ja nuorisotyötä tekevien kanssa. Nuorisovaltuusto voi valita edustajansa eri lautakuntiin, elinvoimavaliokuntaan ja kaupunginvaltuustoon, jolloin edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kotkan nuorisovaltuustovaalin tulos luettavissa vaalisivulta

Kotkan nuorisovaltuuston vaalien tulos on selvinnyt lauantaina 25.11.2023, kun viimeinen äänestyspaikka oli sulkeutunut ja äänet laskettu. Nuorisovaltuuston vaalien tuloksen voit lukea täältä.

Nuorisovaltuuston tulevat kokoukset

  • Tiistai 7.5.2024 klo 17.30
  • Keskiviikko 5.6.2024 klo 17.30

Nuorisovaltuusto kaudella 2024 – 2025

Ahmed Abdullah, Abdullah
Elosuo, Sara
Helynen, Neea
Jäntti, Kosti
Järvinen, Eero
Klami, Atte
Kurki, Anni
Laitinen, Martta
Laptenok, Onni
Lehepuu, Loore
Liljeqvist, Elli
Länsimies, Jolanda
Mussalo, Eetu
Nevalainen, Niki
Nikkinen, Mirjam
Piirainen, Ella
Pirinen, Emilia
Rokka, Daniel
Ratia, Tua
Räihä, Tia
Sediqi, Behshta

Nuorisovaltuuston edustus kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa

Kaupunginvaltuusto: Tia Räihä ja Beshta Sediqi
Elinvoimavaliokunta: Loore Lehepuu ja Abdullah Ahmed
Hyvinvointilautakunta: Mirjam Nikkinen ja Neea Helynen
Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta: Anni Kurki ja Emilia Pirinen
Kaupunkirakennelautakunta: Sara Elosuo ja Atte Klami
Ympäristölautakunta: Sara Elosuo ja Beshta Sediqi
Tarkastuslautakunta: Loore Lehepuu ja Onni Laptenok
Liikennejaosto: Eero Järvinen (varajäsen Beshta Sediqi)
Ikäihmisten neuvosto: Anni Kurki
Vammaisneuvosto:  Atte Klami
Työvoimapalveluiden jaosto: Anni Kurki (varajäsen Atte Klami)