Nuorisovaltuusto

Kotkan nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tarkoituksena on edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Kotkassa, toimia nuorten vaikuttamiskanavana nuoria koskevissa asioissa, tuoda nuorten näkökulmaa esille tekemällä esityksiä, aloitteita ja lausuntoja kaupungin eri toimielimille sekä järjestää nuorisotapahtumia.

Kotkan nuorisovaltuusto on Kotkan kaupunginhallituksen asettama kuntalain mukainen vaikuttamistoimielin. Nuorisovaltuustolla on Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä toimintasääntö.
Avaa toimintasääntö

Nuorisovaltuusto toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten ja nuorisotyötä tekevien kanssa. Nuorisovaltuusto voi valita edustajansa eri lautakuntiin, elinvoimavaliokuntaan ja kaupunginvaltuustoon, jolloin edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Nuorisovaltuuston tulevat kokoukset

  • Tiistai 13.8.2024 klo 17.30

Kotkan nuorisovaltuustovaalin tulos luettavissa vaalisivulta

Kotkan nuorisovaltuuston vaalien tulos on selvinnyt lauantaina 25.11.2023, kun viimeinen äänestyspaikka oli sulkeutunut ja äänet laskettu.

Nuorisovaltuuston vaalien tulokset

Nuorisovaltuuston kokousten pöytäkirjat:

Nuorisovaltuusto ja edustus