Sisäilman radon

Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu jota rakennustavasta riippuen voi päästä maaperästä sisäilmaan. Pitkäaikainen oleskelu tilassa, jonka radonpitoisuus on korkea lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään.

Kotka ja Pyhtää sijoittuvat alueelle, jonka maaperässä esiintyy radonia.  Säteilyturvakeskus STUK suosittelee radonmittausta alueen pientaloissa ja kerrostalojen ensimmäisessä kerroksessa asuville. Radonmittauskausi kestää syyskuun alusta toukokuun loppuun. Radonin mittaukseen tarkoitettuja mittauspurkkeja voi tilata Säteilyturvakeskuksesta. Mittauspurkkia pidetään huoneistossa vähintään kaksi kuukautta, minkä jälkeen se palautetaan Säteilyturvakeskukseen analysoitavaksi.

Mikäli mittauksissa kävi ilmi että asunnon sisäilman radonpitoisuus on korkea ja tarvitset ohjausta sisäilman radonpitoisuuden pienentämiseksi, neuvotaan ottamaan yhteyttä ympäristöterveydenhuollon palveluyksikköön. Radonkorjauksista löytyy lisätietoja myös STUK:n ohjeesta, joskin on huomioitava että oppaan viitearvot ovat vanhentuneet.

ASUNTOJEN RADONKORJAAMINEN

Lisätietoa sisäilman radonista ja sen mittaamisesta:

Säteilyturvakeskus STUK