Asiasanat: asuminen

 • Karhulan ilmakuva kesällä

  Asumisneuvonta

  ”Perustuslain (731/1999, 19.1§) mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Julkisen…

 • Ristinkallio

  HUOM! Tämä sivu on muokattavana ja luonnoksena Ristinkallion kerros- ja rivitalotonttien teksti tähän KATSO RISTINKALLION VAPAITA RIVI- JA KERROSTALOTONTTEJA

 • Kuvassa Karhuvuoren vapaa kerrostalotontti

  Karhuvuori

  HUOM! Tämä sivu on muokattavana ja luonnoksena Karhuvuoren kerrostalotonttien teksti tähän KATSO KARHUVUOREN VAPAITA KERROSTALOTONTTEJA

 • Kuvassa on ilmakuva Helilästä

  Helilä ja Alahovi

  HUOM! Tämä sivu on muokattavana ja luonnoksena Helilän ja Alahovin kerrostalotonttien teksti tähän KATSO HELILÄN JA ALAHOVIN VAPAITA KERROSTALOTONTTEJA

 • Räski.

  Räski

  Räski on uutta pientaloaluetta, jonka lähellä on sekä metsän rauha että keskeiset palvelut – aluetta kuvaileekin parhaiten sana luonnonläheisyys. Räskissä…

 • Kuvassa on Hirssaaren asuinalue

  Hirssaari

  HUOM! Tämä sivu on muokattavana ja luonnoksena Hirssaaren kerrostalotonttien teksti tähän Katso Hirssaaren vapaita kerrostalotontteja

 • Kuvassa on kerrostalo Kotkan Puistotiellä

  Kotkansaari

  Kotkansaari on kaupunginosista urbaanein, suurten kaupunkitalojen muodostama vilkas ydin kauppoineen ja kulttuuripalveluineen. Saarella asuu nykyisin noin 10 000 kotkalaista ja…

 • Kuvassa on Hovinsaaren näkymä

  Hovinsaari

  HUOM! Tämä sivu on muokattavana ja luonnoksena Hovinsaaren kerrostalotonttien teksti tähän Katso Hovinsaaren vapaita kerrostalotontteja

 • Asunnottomuus
  17.10.2023

  Valtuusto hyväksyi asunnottomuusohjelman

  Kotkan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin asunnottomuusohjelman vuosille 2023–2027. Asunnottomuusohjelma antaa laajan kuvauksen siitä, millaista asunnottomuus Kotkassa on ja millaisia keinoja…

 • Maaperänäytteillä kerätään tietoa Kotkan alueen luonnollisista taustapitoisuuksista

  Geologian tutkimuskeskus GTK täydentää geokemian tietokantaansa ottamalla maaperänäytteitä Kotkan kaupungin alueella kesä-elokuussa 2023. Tutkimusten tavoitteena on määrittää maaperän taustapitoisuuksien perustaso…

 • Kuvituskuvassa pudonneita lehtiä..
  13.06.2022

  Ilmoita kompostoinnista 1.1.2023 mennessä

  Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2023 ja siihen mennessä pitää mm. ilmoittaa kompostoinnista, jos tekee sitä omassa kiinteistössään. Ilmoita kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle,…