Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppivelvollisuusikäisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei vielä riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen.

Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan oppilaan suomen kielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten. Valmistavassa opetuksessa oppilas opiskelee perusopetuksen oppiaineita soveltuvin osin.

Valmistavan opetuksen aikana oppilaat opiskelevat mahdollisuuksien mukaan myös ikätasoaan vastaavissa suomenkielisissä opetusryhmissä. Tämä edistää kotoutumista, suomen kielen taidon kehittymistä ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista.

Valmistavaa opetusta järjestetään alakouluikäisille Hovinsaaren ja Hakalan koulussa ja yläkouluikäisille Langinkosken koulussa.