Perusopetuksen urheiluluokkatoiminta

Urheiluluokalle oppilaat valitaan urheilutestien perusteella. Urheiluluokalla syvennetään liikunnallisia perustaitoja. Urheiluluokalla opiskellaa liikuntaa painotetusti vuosiluokilla 6. – 9. yhdestä neljään tuntia viikossa.
Opiskelu urheiluluokalla:

  • syventää liikunnallisia perustaitoja
  • tukee urheiluseuratoiminnassa olevien oppilaiden kehittymistä monipuolisen liikunnanopetuksen avulla
  • kasvattaa itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, myös  oman liikunnan harrastamisessa

6. luokalla on lisäliikuntaa yksi ja 7. luokalla kaksi viikkotuntia. Vuosiluokilla 6. ja 7. oppilaat tutustuvat monipuolisesti eri urheilulajeihin. 8. ja 9. luokalla lisäliikuntaa on neljä viikkotuntia. Oppilaat keskittyvät kaksi tuntia viikossa oman lajinsa tehostettuun harjoitteluun yhteistyössä Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian kanssa aamuharjoituksissa. Mikäli lajivalmennusta ei ole, osallistuu oppilas monipuolisiin fyysisiin harjoituksiin aamuharjoituksissa. Lisäksi kaikki 8. ja 9. luokkalaiset osallistuvat kaksi tuntia viikossa yleisvalmennukseen.

Kotkassa Karhulan, Langinkosken ja Rauhalan kouluissa on urheiluluokat. Urheiluluokalle haetaan 5. luokan kevätlukukauden alussa, ja urheiluluokkatestit järjestetään tammi-helmikuun vaihteessa. Langinkosken koulu järjestää huoltajille tiedotustilaisuuden urheiluluokkatesteistä ja opiskelusta urheiluluokalla. Urheiluluokalla olevan toisen lähikoulualueen oppilaan koulumatkasta vastaa huoltaja.

Urheiluluokalle voivat hakea kaikki Kotkassa opiskelevat alakoulujen oppilaat, jotka ovat liikunnallisesti lahjakkaita ja liikunnasta innostuneita.

Langinkosken koulu – Urheiluluokka

Karhulan koulu – Urheiluluokka

Rauhalan koulu – Urheiluluokka