Perusopetuksen urheiluluokkatoiminta

Urheiluluokalle oppilaat valitaan urheilutestien perusteella. Urheiluluokalla syvennetään liikunnallisia perustaitoja. Urheiluluokalla opiskellaan liikuntaa painotetusti vuosiluokilla 6. – 9. yhdestä neljään tuntia viikossa.
Urheiluluokkatestit koostuvat olympiakomitean valtakunnallisesta soveltuvuuskokeesta. Testissä arvioidaan oppilaan yleistä liikunnallisuutta, nopeutta, kestävyyttä, ketteryyttä, rytmiikkaa ja notkeutta. Urheiluluokkatesteihin voi tutustua Langinkosken ja Rauhalan koulujen kotisivuilla Peda.netissä tai soveltuvuuskoe.fi -sivustolla.
Yksityiskohtainen tieto testipäivien aikatauluista lähetetään kaikille testeihin ilmoittautuneille tammikuun alussa.
Opiskelu urheiluluokalla:

  • syventää liikunnallisia perustaitoja
  • tukee urheiluseuratoiminnassa olevien oppilaiden kehittymistä monipuolisen liikunnanopetuksen avulla
  • kasvattaa itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, myös  oman liikunnan harrastamisessa

6. luokalla on lisäliikuntaa yksi ja 7. luokalla kaksi viikkotuntia. Vuosiluokilla 6. ja 7. oppilaat tutustuvat monipuolisesti eri urheilulajeihin. 8. ja 9. luokalla lisäliikuntaa on neljä viikkotuntia. Oppilaat keskittyvät kaksi tuntia viikossa oman lajinsa tehostettuun harjoitteluun yhteistyössä Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian kanssa aamuharjoituksissa. Mikäli lajivalmennusta ei ole, osallistuu oppilas monipuolisiin fyysisiin harjoituksiin aamuharjoituksissa. Lisäksi kaikki 8. ja 9. luokkalaiset osallistuvat kaksi tuntia viikossa yleisvalmennukseen.

Kotkassa Karhulan, Langinkosken ja Rauhalan kouluissa on urheiluluokat. Urheiluluokalle haetaan 5. luokan alussa, ja urheiluluokkatestit järjestetään tammi-helmikuun vaihteessa.  5. luokan oppilaiden huoltajille järjestetään tiedotustilaisuus urheiluluokkatesteistä ja opiskelusta urheiluluokalla. Urheiluluokalla olevan toisen lähikoulualueen oppilaan koulumatkasta vastaa huoltaja.

Urheiluluokalle voivat hakea kaikki Kotkassa opiskelevat alakoulujen oppilaat, jotka ovat liikunnallisesti lahjakkaita ja liikunnasta innostuneita.

Langinkosken koulu – Urheiluluokka

Karhulan koulu – Urheiluluokka

Rauhalan koulu – Urheiluluokka