Kuvataide

Ihanuuksien ihmemaa – maisemia Ateneumin kokoelmista
22.4.-30.10.2022

Ihanuuksien ihmemaa -näyttely esittelee suomalaistaiteilijoiden tapaa kuvata kotimaansa maisemia ja ilmaista niiden herättämiä tunnetiloja. Ajallisesti näyttely ulottuu 1800-luvun puolivälistä 1940-luvulle. Teoksissa nähdään jokseenkin koskematonta luonnonmaisemaa ja toisaalta kulttuuriympäristöä, johon ihmisen työ on jättänyt jälkensä.

Maisema tuli Suomessa arvokkaaksi taiteen kuvaamisen kohteeksi osin sen takia, että haluttiin luoda tietoisuutta maamme olevaisuudesta ja synnyttää isänmaanrakkautta. Yläviistosta nähdyt avarat metsä- ja vesistömaisemat soveltuivat hyvin tähän tarkoitukseen, koska niissä korostui mieltä kohottava ihmisen ja luonnon yhteenkuuluvuus.

1800-luvulta lähtien myös kaupungit ja tehdasyhteisöt nousivat kuvauskohteiksi. Erityisesti kiinnosti puunjalostusteollisuus tehdas-, uitto- ja satamanäkymineen, mutta myös moderni elämä kivikatuineen ja runollisine tehtaanpiippuineen.

Maisemakokemukset ovat vahvoja, koska niissä on monia tunneulottuvuuksia. Maisemat luontoelämyksineen voivat herättää kotiseuturakkautta ja samalla koskettaa meistä useimpia. Kuvaukset menneistä ajoista vievät meidät paikkoihin ja tiloihin, joihin emme enää pääse, mutta joilla on paikka muistoissamme.

Tervetuloa maisemakokemusten äärelle!

Merikeskus Vellamossa esillä olevat Ihanuuksien ihmemaa -näyttelyn teokset ovat Ateneumin taidemuseon kokoelmista. Ateneum on osa Kansallisgalleriaa, joka ylläpitää ja kartuttaa Suomen valtion omistamaa kokoelmaa. Kokoelman kautta rakennetaan ja tutkitaan Suomen historiaa ja taidehistoriaa.