Tietosuoja

Palveluiden käyttäjien yksityisyydensuojan ja oikeusturvan takia on tärkeää, että Kotkan kaupunki käsittelee henkilötietoja asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Henkilötietojen käsittelyä ohjaava lainsäädäntö on perustunut 25.5.2018 lukien Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679), jota sovelletaan kaupungin palvelutuotannossa tarvittavien henkilötietojen käsittelyyn. EU:n tietosuoja-asetusta täydentää kansallinen tietosuojalaki (1050/2018). Uuden lainsäädännön tavoitteena on parantaa asiakkaiden oikeuksia ja henkilötietojen suojaa.

Suurin osa Kotkan kaupungin palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Näissä tapauksissa ei tarvita erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelyä varten. Jotkut Kotkan kaupungin tarjoamista palveluista ovat kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseen perustuen ja tässä tapauksessa pyydämme suostumuksen tietojen käsittelyyn. Rekisteröidyllä on oikeus myös peruuttaa annettu suostumus milloin tahansa.

Tietosuojan toteuttaminen Kotkan kaupungissa

Kotkan kaupungin tietosuojan toteuttaminen perustuu tietosuojapolitiikkaan, olemassa olevien henkilötietojen kokonaiskuvaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvään riskien määrittelyyn.

Tietosuoja-asetuksen pääperiaatteiden mukaisesti Kotkan kaupungilla käsitellään henkilötietoja alla olevien periaatteiden mukaisesti:

  • lainmukaisesti, asianmukaisesti ja läpinäkyvästi
  • suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti
  • henkilötietoja kerätään vain käyttötarkoituksen mukainen määrä, ei enempää
  • henkilötietojen käsittely toteutetaan täsmällisesti
  • henkilötietoja säilytetään käyttötarkoituksen kannalta tarkoituksenmukainen aika
  • henkilötietojen käsittelyssä toteutetaan henkilötietojen eheyden ja luottamuksellisuuden periaatetta

Kotkan kaupungin tietosuojapolitiikan mukaisesti henkilökunnan tietosuojaosaamisesta huolehditaan säännöllisen koulutuksen avulla. Lisäksi kaikki Kotkan kaupungin työntekijät ovat allekirjoittaneet tai hyväksyneet tietoturva- ja tietosuojasitoumuksen. Tietosuojan perusperiaatteiden läpikäynti on lisäksi sisällytetty uuden työntekijän perehdytysohjelmaan. Kotkan kaupungissa toimii johdon tukena tietosuojaryhmä.

Tietosuojaan liittyvät asiat

Henkilöstöpalvelut