Ympäristötietoisuus

Kotkan ympäristöpalveluiden tehtäviin kuuluu tuottaa ja jakaa ympäristötietoa sekä parantaa asukkaiden ympäristötietoisuutta. Ympäristötietoisuudella tarkoitetaan ympäristöä koskevien tietojen, arvojen, asenteiden ja toiminnan muodostamaa kokonaisuutta. Tavoitteena on saada aikaan muutos kohti kestävämpää kehitystä.

Tämän hetken haasteista tärkeimpiä ja puhutuimpia on kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuva ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen. Jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin hidastumaan ja sen mukanaan tuomat uhkat ympäristölle ja ihmisen terveydelle minimoitua, tarvitaan tekoja ihan joka sektorilla.

Myös luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on iso haaste. Luonnonvarojen ja maankäytön lisäksi asiaan vaikuttaa myös ilmastonmuutos. Kerskakulutus kyseenalaistaa raaka-aineiden riittävyyden ja aikaansaa kasvavia jätemääriä. Vähemmälläkin tultaisiin toimeen.

Puhdas vesi sen kaikissa muodoissaan ei ole itsestäänselvyys, ei myöskään meillä Suomessa. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä yleistyvät rankkasateet ja tulvat saattavat estää hyvälaatuisen juomaveden saannin pitkäksikin aikaa.

Autoistuminen jatkuu edelleen. Yhä useammassa perheessä on vähintään kaksi autoa. Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa auton käyttö on lyhyilläkin matkoilla yhä kasvussa. Täällä kävely ja pyöräily on hallitsevassa roolissa vain alle yhden kilometrin matkoilla. Lähes kaikissa ikäryhmissä kävely ja pyöräily ovat vähentyneet.

Epäterveistä elämäntavoista on esimerkkinä liika istuminen. Istutaan yhä enemmän, ensin työpaikoilla, sitten kotona tietokoneen tai television äärellä. Harrastuksiinkin mennään usein autolla.

Ollaan ehkä vieraantumassa myös luonnosta. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että lyhyilläkin luontokokemuksilla ja metsäretkillä on virkistäviä ja ihan rahassakin mitattavia vaikutuksia ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Ja erityisen kustannusvaikuttavaa olisi saada liikkeelle ne kaikkein vähiten liikkuvat.

Kotkan kestävän kehityksen verkosto, KEKE, pyrkii järjestämään kestävää kehitystä edistävää toimintaa, tapahtumia, tempauksia ja koulutuksia. Verkostoon kuuluu toistakymmentä yhdistystä ja muuta toimijaa.