Hae opiskelemaan lukioon!

Lukio on yleissivistävä koulutus, joka antaa valmiudet jatkaa opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lukiossa opiskelija suorittaa vähintään 75 kurssia. Opinnot kestävät yleensä kolme vuotta, ja niiden päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto.

Oppivelvollisuus pitenee

Oppivelvollisuus pitenee 18 vuoteen, ja jokaisen täytyy opiskella peruskoulun jälkeen. Nuori opiskelee esimerkiksi lukiossa tai ammattikoulussa ja suorittaa siellä toisen asteen tutkinnon. Sen jälkeen nuori on suorittanut oppivelvollisuuden.

Oppivelvollisuus pitenee nuorilla, jotka ovat keväällä 2021 peruskoulun 9. luokalla. Oppivelvollisuus jatkuu myös heitä nuoremmilla. Opintojen maksuttomuus koskee nuoria, joiden oppivelvollisuus pitenee. Nuori saa opiskella ilmaiseksi esimerkiksi lukiossa ja ammattikoulussa, kunnes hän täyttää 20 vuotta.

Oppivelvollisuuden suorittaminen voidaan keskeyttää oppivelvollisuuslain 7 §:n mukaisesti määräajaksi tai toistaiseksi. Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen voidaan myöntää peruskoululaiselle tai lukiolaiselle esimerkiksi silloin, kun hän lähtee yli kuukauden ajaksi ulkomaille. Keskeyttämisestä kannattaa keskustella koulun rehtorin tai kuntavalvojan kanssa.

Katso lisää OPM – Oppivelvollisuus pitenee-sivulta.

Monipuolinen tarjonta

 • Lukion yleislinja
 • Lisäksi tarjolla painotukset seuraaviin:
  • kuvataide
  • matemaattis-teknologiset opinnot
  • urheilijakoulutus
  • ympäristöopinnot
  • yrittäjyys

Voit painottaa opintojasi myös muihin aineisiin, koska valinnaiskurssitarjonta on Kotkassa laajaa.

Kehitä kielitaitoasi

 • Tarjolla paljon kieliopintoja: englannin ja ruotsin lisäksi espanjan, saksan, ranskan ja venäjän kielissä.
 • Opintoja voi suorittaa myös englanniksi.
 • Käytännön kielitaitoa voi harjoitella monipuolisissa kansainvälisissä projekteissa.

Miten haen aikuislukioon?

Aikuisten lukio-opintoihin haet suoraan oppilaitokseen. Opinnot voit aloittaa kesken lukukauden, mutta useimmat aloittavat opiskelun syys- tai kevätlukukauden alussa.

Aikuislukiot on tarkoitettu aikuisille, ja siksi sinun tulee olla vähintään 18-vuotias, jos tähtäät lukion koko oppimäärän suorittamiseen. Rehtori voi tehdä poikkeuksen alaikärajasta vain hakijaan liittyvästä erityisestä syystä.

Aikuisten lukion oppimäärä koostuu vähintään 44 kurssista. Jos aloitat opiskelut alle 18-vuotiaana, sinun on suoritettava vähintään 48 kurssia. Silloin sinun on opiskeltava kuvataidetta ja/tai musiikkia, liikuntaa ja terveystietoa yhteensä 4 kurssia.