Eläinsuojelu

Eläinsuojelulaki

Eläinsuojelulain (247/1996) tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää vastaavasti eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Kotkan ja Haminan ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköillä on sopimus yhteistyöstä eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukaisissa valvontatehtävissä, jolloin Kotkan, Pyhtään, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän virkaeläinlääkärit voivat suorittaa valvontaan liittyviä virkatehtäviä koko valvonta-alueella.

Eläinsuojelutehtäviä hoitaa pääasiassa alueen yhteinen valvontaeläinlääkäri. Valvontaeläinlääkärin sekä kaupungin- ja kunnaneläinlääkäreiden lisäksi eläinsuojelulain noudattamista valvovat poliisi ja terveystarkastajat.

Eläinsuojeluilmoituksen tekeminen

Kotkassa ja Pyhtäällä eläinsuojeluilmoitukset pyydetään tekemään sähköpostitse osoitteeseen elainsuojelu @ kotka.fi

Eläinsuojeluilmoituksessa tulee ilmoittaa eläinten pitopaikan osoite mahdollisimman tarkasti ja eläinten omistajan nimi.

Virka-ajan ulkopuolella tapahtuneissa eläinsuojeluun liittyvissä hätätapauksissa on otettava yhteyttä ensisijaisesti poliisiin (puh. 0295 430 331) ja toissijaisesti päivystävään eläinlääkäriin (puh. 0600 14499). Mikäli eläimestä aiheutuu vaaraa ihmisille, tulee aina ottaa yhteyttä poliisiin.

Muuta huomioitavaa

Eläinsuojeluviranomainen ei hoida eläinkauppaan tai vastaavaan liittyviä kiistoja, jotka tulee pyrkiä hoitamaan haitan aiheuttajan kanssa.

Eläinsuojeluviranomaiselle ei kuulu myöskään tilanteet joissa eläintenpito tai eläimiin liittyvä toiminta aiheuttaa esimerkiksi viihtyvyyshaittaa muille ihmisille. Taajaan asutuilla alueilla järjestyslaki antaa velvoitteita eläinten pitoon liittyen. Myös metsästyslaissa on eläintenpidollisia velvoitteita. Näiden lakien mukainen valvonta kuuluu poliisille.

Lisätietoa:

ELÄINSUOJELULAKI