Hyödyllisiä linkkejä

Lisätietoa ja linkkejä

Facebook – Kotkan varhaiskasvatus

Kehittämishankkeet

Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatuksen suunnitelmat

Avautuu uuteen ikkunaan

Tutkimuslupa

Tutkimuslupa tulee hakea tutkimuksiin, jotka tehdään seuraavilla vastuualueilla/yksiköissä
Opetustoimen vastuualue
Varhaiskasvatuksen vastuualue
Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualue
Nuorisotyön yksikkö
Liikuntapalveluiden yksikkö
Kaupunginarkisto (salassa pidettävät aineistot tai 100 vuotta nuoremmat henkikirjat tai niihin verrattavat henkilörekisterit)

Tutkimuslupien myöntäjät
Opetustoimen vastuualue, opetustoimenjohtaja
Varhaiskasvatuksen vastuualue, varhaiskasvatusjohtaja
Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualue, hyvinvointijohtaja
Nuorisotyön yksikkö, nuorisotoimenjohtaja
Liikuntapalveluiden yksikkö, liikuntajohtaja
Kaupunginarkisto, asianhallintapäällikkö

Toimi näin

Ennen lupahakemuksen tekemistä, ole yhteydessä siihen vastuualueeseen/yksikköön, johon tutkimus kohdistuu.
Hae tutkimuslupaa siihen tarkoitetulla lomakkeella. Huomioi, että kaupunginarkistolla on käytössä oma erillinen lupalomake.
Löydät molemmat pdf-lomakkeet Tutkimuslupahakemus-sivulta.
Voit myös hakea lomakkeen tulostettuna kaupungintalolta kirjaamosta tai palvelupiste Ruorista.
Liitä tutkimuslupahakemukseen rekisteriseloste (tietosuojaseloste) ja tutkimussuunnitelma.
Palauta hakemus kaupungin kirjaamoon asianomaisen vastuualueen johtajalle osoitettuna.

Palvelupaikat kartalla

Asiointi