Hyödyllisiä linkkejä

Facebook – Kotkan varhaiskasvatus

Kehittämishankkeet

Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatuksen suunnitelmat

Avautuu uuteen ikkunaan

Tutkimuslupa

Kaikkiin Kotkan hyvinvointipalvelujen tehtäväalueen yksiköissä tehtäviin tutkimuksiin tarvitaan tutkimuslupa. Luvan yksittäisellä vastuualueella tehtävään tutkimukseen myöntää vastuualueen johtaja. Useammalla vastuualueella tehtävissä tutkimuksissa tutkimusluvan myöntää palvelualuejohtaja. Hyvinvointipalvelujen tehtäväalueen johtoryhmä toimii myös ko. tehtäväalueen eettisenä toimikuntana.

Toimi näin

Sinun tulee olla ennen lupahakemuksen tekemistä yhteydessä siihen toimipisteeseen, johon tutkimus kohdistuu. Saat lomakkeen myös sieltä. Tulosta lomake ja täytä se huolellisesti tarvittavin tiedoin ja liittein. Tutkimusluvan liitteenä tulee olla opinnäytetyön suunnitelma sekä rekisteriseloste. Allekirjoita lomake ja kirjoita siihen myös osoite, johon tutkimuslupahakemus palautetaan käsittelyn jälkeen. Lähetä tutkimuslupahakemus liitteineen kaupungin kirjaamoon.

Palvelupaikat kartalla

Service channels