Suuret yleisötilaisuudet

Suurella yleisötilaisuudella tarkoitetaan tulaisuutta johon odotetaan vähintään 500 samanaikaista kävijää.

Tapahtuman järjestäjän on huomioitava että tilaisuudessa syntyvät jätteet on lajiteltava ja jäteastioita on varattava riittävästi. Myös käymälöitä on oltava riittävästi kävijämäärään suhteutettuna.

Mikäli tapahtumassa tarjoillaan elintarvikkeita, on järjestäjän toimitettava Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikköön lista paikalle tulevista myyjistä. Lisäksi muilta paikkakunnilta tulevien elintarviketoimijoiden on tehtävä tiedottaminen ympäristöterveydenhuoltoon.

Tapahtuman vesijärjestelyistä on tehtävä erillinen ilmoitus.

Tupakointi on kielletty ulkotiloissakin esimerkiksi katsomoissa joissa istutaan paikoillaan.

Mikäli tapahtumasta odotetaan kantautuvan melua ympäristöön, tulee järjestäjän tehdä meluilmoitus Kotkan ympäristönsuojelun palveluyksikköön.

Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta