Omavalvonta elintarvike­huoneistossa

Omavalvontajärjestelmä

Elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Toimijan on siis tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat sekä tunnistettava toiminnan kriittiset kohdat. Jokaisella elintarvikealan yrityksellä tulee olla toimintaan nähden riittävä järjestelmä riskien tunnistamiseen ja  hallitsemiseen (aiemmin omavalvontasuunnitelma). Järjestelmän on hyvä olla elintarvikeyrityksessä työskentelevien saatavilla ja valvojan tarkastettavissa. Lisäksi se on pidettävä ajan tasalla ja sen toteutumisesta on pidettävä kirjaa. Myös kirjanpidon säilyttämisestä on huolehdittava.

Alkutuotantopaikalla on tehtävä omavalvonnan kirjanpitoa.

Omavalvontanäytteet

Omavalvonnan näytteenotto painottuu elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien pintojen puhtauden tarkkailuun. Elintarvikehuoneistolla voi olla kuitenkin tarvetta ottaa omavalvontanäytteitä esimerkiksi tuotteiden säilyvyyden selvittämiseksi. Omavalvontanäytteitä on mahdollista toimittaa Kymen Ympäristölaboratorioon tutkittavaksi jättämällä näytteet osoitteessa Kotkantie 6, 48200 Kotka sijaitsevan näytepisteen jääkaappiin. Laboratorio noutaa näytteet tiistaisin klo 12.30 ja keskiviikkoisin klo 13.30. Lisätietoja laboratoriopalveluista antaa Kymen Ympäristölaboratorio Oy, puh. 05 544 3300.

Omavalvontaohje

Kotkan ympäristöterveydenhuollon ohje omavalvontasuunnitelman/järjestelmän laatimiseen

OHJE OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄN LAATIMISEEN

Lisätietoja:

Ruokaviraston verkkosivuilla

Päivittäistavarakauppa ry:n verkkosivuilla