Siirtolapuutarhat

Kaupunki vuokraa neljältä alueelta siirtolapuutarhapalstoja (Metsola, Langinlaakso, Langinkoski ja Korela). Palstoja on yhteensä n. 360 kpl. Korelan alueella on kaksi vapaata palstaa.

Kotkan kaupungin siirtolapuutarhaohje

Kotkan kaupungin ympäristölautakunta on 7.4.2022 pitämässään kokouksessa vahvistanut ohjeen noudatettavaksi kaupungin siirtolapuutarha-alueilla (pdf).
Ohjeen tarkoituksena on tuoda esiin asioita, jotka vahvistavat alueiden erityispiirteiden säilymistä sekä antaa ohjeita mm. rakentamiseen sekä jätteiden ja jätevesien käsittelyyn.

Siirtolapuutarhapalstojen siirrot

Siirtolapuutarhapalstan vuokraoikeuden siirto tehdään, kun palstan vuokralainen vaihtuu esim. kaupan, osituksen tai perinnön seurauksena.

Vuokraoikeuden siirtoa varten Kotkan kaupungille tulee toimittaa:

  • alkuperäinen vuokrasopimus (johon merkitään vuokraoikeuden siirto)
  • siirtolapuutarhayhdistyksen suostumus (liittymismaksu maksettava)
  • ostossa: kauppakirja alkuperäisenä (Huom. Ostajan on oltava kotkalainen ja kirjoilla Kotkassa.)
  • osituksessa: osituskirja
  • perinnössä: jäljennös perukirjasta tai testamentista (sukuselvitys)

Vuokraoikeuden siirto maksaa 80 euroa. Vuokrasopimus lähetetään siirtomerkinnän jälkeen ostajalle.