Kulttuuritilat

Kotkan kulttuuri- ja tapahtumapalveluilla on tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen Kotkan konserttitalo (Keskuskatu 33) ja Nelosteatteri (Satamakatu 4). Tiloja on mahdollista käyttää myös yksityisiin tilaisuuksiin.

Näistä Konserttitalo on esteetön tila, Nelosteatteri on haastavampi.

Tilojen esteettömyystiedot, liikenneyhteydet yms. löytyy tästä.

Taiteilijoille on muutamia työskentelytiloja Nelosteatterilla sekä Vanhalla Paloasemalla.  Vanhan Paloaseman ateljeet on tarkoitettu lähinnä ammattitaiteilijoille. Tällä hetkellä kaikki ateljeet ovat vuokrattuna.

Ohjeistus tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseksi Kotkan kaupungin kulttuurin vastuualueen hallinnoimissa tiloissa

Nelosteatterin ja Konserttitalon tapahtumat perutaan ajalla 2.12.2020 -31.1.2021

Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntien alueille

Määräys

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää  yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

ESAVI päätös TTL 58 § yleisötilaisuudet Kymenlaakso

21.12.2020-31.1.2021 Liite 1 ohje OKM_THL

Liite 2 kunnat Kymsote

Valitusosoitus

Määräys on voimassa ajalla 21.12.2020–31.1.2021.

Tällä päätöksellä kumotaan 18.11.2020 annettu aluehallintoviraston määräys Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntien alueiden osalta ajalta 21.-31.12.2020.

Tutustu Kymsoten antamiin ohjeisiin ja suosituksiin tarkemmin osoitteessa:

Kymenlaakson tilanne ja suositukset

Tilavarausten mahdollinen peruminen Kotkan kaupungin toimesta

Pandemia-aikana Kotkan kaupunki noudattaa Suomen hallituksen, THL:n sekä Kymsoten ohjeistuksia ja suosituksia sekä Aluehallintoviraston antamia määräyksiä. Ohjeistukset ja määräykset koskevat vuokrattavissa tiloissa järjestettäviä tilaisuuksia.

Kotkan kaupunki on oikeutettu perumaan tilavarauksen, mikäli tapahtuman järjestäjä ei luotettavasti ja riittävän ajoissa ennen tapahtuman järjestämistä pysty osoittamaan, että tapahtumassa kyetään noudattamaan annettuja suosituksia ja määräyksiä.
Kotkan kaupungilla on oikeus peruuttaa tilanvaraus myös muusta kaupungin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, joka ei ole johtunut kaupungin omista toimista tai huolimattomuudesta. Tällaisia syitä ovat mm. myrskyt, tulvat, muut luonnonilmiöt, tulipalot, räjähdykset, mellakat, sodat lakot, julkisen liikenteen häiriöt, energiaverkon häiriöt ja työvoimapula.
Kotkan kaupunki ei pandemiasta tai ylivoimaisesta esteestä johtuvissa peruutustapauksissa vastaa tilan varaajalle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Kuitenkaan tilavarauksesta ei näissä tapauksissa peritä maksua ja mahdollisesti maksettu ennakkomaksu palautetaan.
Mikäli tilavarausta ei pandemia-tilanteessa kaupungin toimesta peruuteta, tilojen varaaja vastaa siitä, että tilaisuudessa noudatetaan annettuja ohjeistuksia ja määräyksiä.