Kulttuuritilat

Kotkan kulttuuri- ja tapahtumapalveluilla on tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen Kotkan konserttitalo (Keskuskatu 33) ja Nelosteatteri (Satamakatu 4). Tiloja on mahdollista käyttää myös yksityisiin tilaisuuksiin.

Näistä Konserttitalo on esteetön tila, Nelosteatteri on haastavampi.

Taiteilijoille on muutamia työskentelytiloja Nelosteatterilla sekä Vanhalla Paloasemalla.  Vanhan Paloaseman ateljeet on tarkoitettu lähinnä ammattitaiteilijoille. Tällä hetkellä kaikki ateljeet ovat vuokrattuna.

Löydät kaikki tilavarauksiin liittyvät asiat Asioi ja osallistu -kohdasta ylävalikosta.

Kymenlaaksossa tapahtumien järjestäjille uusia suosituksia

Ohjeistus tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseksi Kotkan kaupungin kulttuurin vastuualueen hallinnoimissa tiloissa

 

PDF Tapahtuman järjestäjän suunnitelma koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi_25.9.2020

 

Kotkan kaupunki edellyttää, että kaupungin tiloissa ja alueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa, tapahtumissa ja yleisissä kokouksissa noudatetaan voimassa olevia tartuntatautiviranomaisten antamia ohjeita. Ohjeiden yksityiskohtainen soveltaminen on aina tapahtuman tai tilaisuuden järjestäjän vastuulla.

 Tapahtumanjärjestäjä on velvollinen hyvissä ajoin etukäteen ennen varsinaista tapahtumapäivää, ole-maan yhteydessä Kymsoteen hygieniaohjeistuksen käytännön toteutuksen riittävyyden varmistamiseksi. Etukäteissuunnitelmat järjestelyistä tulee esittää Kymsotelle kirjallisina. Tarvittaessa tilaan voidaan tehdä yhteinen etukäteiskatselmus.

Ohje, voimassa 1.- 31.10.2020

Yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen kotkassa 1. – 31.10.2020

 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 22.9.2020 tehnyt tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätökset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä 1.10.2020 alkaen ja ne ovat voimassa 31.10.2020 saakka.

Osallistujia alle 50 henkilöä:

Sisätiloissa ja ulkotiloissa voidaan järjestää alle 50 henkilön kokoontumisia, kokouksia ja tapahtumia.

Järjestelyissä tulee ottaa huomioon THL:n yleiset koronavirukseen liittyvät ohjeistukset, jotka löydät tämän linkin kautta

 Osallistujia yli 50 henkilöä:

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 henkilöä, edellyttäen että yleisötilaisuus tai yleinen kokous toteutetaan noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 päivittämää ohjetta:

Ohje yleisötilaisuuksiin yleisiin kokoontumisiin ja julkisten tilojen käyttöön 21.9.2020

Vastauksia useimpiin kysymyksiin löytyy AVI:n sivuilta täältä

Yleisötilaisuudelle tai yleiselle kokoukselle ei aseteta enimmäisosallistujarajaa.

Koronatilanteen lisäksi tapahtumajärjestäjien tulee huomioida myös muut tapahtuman edellyttämät turvallisuusilmoitukset ja -suunnitelmat.