Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinointi

Kokonaisuutta koordinoidaan yhdessä

Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö sekä ehkäisevä väkivalta- ja kriminaalityö ovat osa kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä. Työtä tehdään monialaisena verkostotyönä kaupungin, maakunnan ja valtakunnan tasoilla.

Valtioneuvosto on valmistellut kuntiin ja hyvinvointialueille, sekä viranomaisille yhteisen toimeenpanosuunnitelman, jolla tätä työtä on tarkoitus koordinoida yhdessä.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden editämisen toimeenpanosuunnitelma vuoteen 2030

Kymenlaaksossa on valmisteltu yhteinen arjen turvallisuussuunnitelma osana hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman toteuttamista. Arjen turvallisuusohjelma on kiinteä osa kuntien, hyvinvointialueen ja viranomaisten yhteistä turvallisuusjohtamista.

Kymenlaakson alueellinen arjenturvallisuusohjelma2024-2025

kuntakortti Kotka

Kymenlaakson arjen turvallisuusohjelman etenemistä seurataan Kymen Turvan nimeämässä työryhmässä. Kotkaa seurantaryhmässä edustavat kaupungin ehkäisevän päihde- ja mielenterveysyön koordinaattori ja kaupungin turvallisuuspäällikkö.

Mielenterveys- ja päihdepalveluja saat Kymenlaakson hyvinvointialueen kautta

Mielenterveys- ja päihdepalvelut tarjoavat tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja päihdehuoltoa tarvitseville kymenlaaksolaisille. Mahdollisuus on myös palveluohjaukseen ja sosiaalityön palveluihin. Mielenterveyspalvelut on suunnattu erilaisissa psyykkisissä ongelmatilanteissa olevien ihmisten tukemiseen. Päihdepalveluiden tavoitteena on ennaltaehkäistä ja hoitaa päihteiden ongelmakäytön haittoja.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteystiedot

Anna meidän auttaa -esitteestä löytyy Kotkan alueen mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Anna meidän auttaa -esite

Kymenlaaksossa on päivitetty ”ota puheeksi” kortit alkoholin, huumeiden, tupakkatuotteiden ja rahapelaamisen puheeksi ottoon. Klikkaamalla kortit auki, saat suorat yhteystiedot, minne voit olla yhteydessä, jos sinulla on herännyt huoli omasta tai läheisesi tilanteesta.

Ota puheeksi -kortit