Asiasanat: osallistuminen

 • KulttuuriKotka 2020: Опрос для жителей города

  Город Котка приглашает вас принять участие в опросе, посвященном качеству и доступности культурных услуг в регионе. Что вы думаете о…

 • Kulttuurikysely 2020

  Tule kehittämään kulttuurikaupunki Kotkaa! Mitä Sinä ajattelet Kotkan kulttuurielämästä ja siihen liittyvistä palveluista? Onko kaikki hyvin vai näetkö toiminnassa jotain…

 • Kuvituskuva Kotkasta

  Ideasta onnistuneeksi tapahtumaksi -seminaari 28.3.2020

  Ideasta onnistuneeksi tapahtumaksi – seminaari siirretään syksylle 2020 28.3. Merikeskus Vellamossa järjestettäväksi ilmoitetun Ideasta onnistuneeksi tapahtumaksi – seminaarin järjestäjät (mm….

 • Itsenäisyyspäivän juhla

  Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut järjestää vuosittain kaikille kotkalaisille avoimen Itsenäisyyspäivän juhlan. Juhlan sisältönä on kahvitarjoilu sekä erilaista ohjelmaa, kuten juhlapuheita, musiikkia…

 • Palvelutakuu

  Palvelutakuu on kunnallisen varhaiskasvatuksen ja huoltajien välinen sopimus, jolla mahdollistetaan määräaikaisesti varhaiskasvatuksesta pois jäävälle lapselle oikeus palata samaan päiväkotiin.Palvelutakuu ei…

 • Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö

  Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaupungille osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Vastuu päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestämisestä on Kymsotella. Kotkan kaupunki tekee ehkäisevää…

 • Kuvassa on Utumetsän päiväkoti

  Varhaiskasvatus

  Tärkeä vaihe kasvun ja oppimisen polulla Varhaiskasvatus on osa koulutusjärjestelmää ja se edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä….