Osallistuva budjetointi on taas käynnissä

Julkaistu 08.08.2022

Kotkan kaupungin Osbu, eli osallistuva budjetointi  on käynnissä jo toista kertaa. Kaupunki on tehnyt 60 000 euron budjettivarauksen kuntalaisten kehitysideoita varten. Ideoiden on tarkoitus lisätä asukkaiden hyvinvointia ja yhdessä tekemistä, sekä parantaa ja kehittää asuinympäristöjä. Summa on jaettu niin, että Karhulalle, Länsi-Kotkalle sekä Kotkansaaren alueelle on varattu kullekin 15 000 euron budjetit. Lisäksi koko Kotkan kehittämiseen on 15 000 euroa.

Ideoita kerätään lomakkeilla 15.8.–11.9.2022

Osallistuvassa budjetoinnissa idea-aika on kuukauden. Ideoita kerätään e-lomakkeella, jota pääsee täyttämään Kotkan osallistuvan budjetoinnin verkkosivulla, osoitteessa Kotka.fi/osbu Ideoita voi jättää paperilomakkeella kirjastoissa, kirjastoautossa, asiakaspalvelupiste Ruorissa ja Kumppanuustalo Viikarissa.

Autamme ideoiden kirjaamisessa myös seuraavina ajankohtina päivystävillä ideapisteillä kirjastoissa:
15.8. klo 14–18 Karhulan kirjasto
22.8. klo 14–18 Karhuvuoren kirjasto
30.8. klo 14–18 Kotkan pääkirjasto

Kaupunkilaisten ideoita kootaan samalle nettisivulle alueittain sitä mukaa, kun niitä saadaan.

Ideointivaiheessa ei ole ikärajaa. Lomakkeessa tiedustellaan ehdottajan yhteystiedot, jotta hänet voidaan kutsua jatkotyöpajoihin tai että kaupungin kyseisen alan asiantuntijat voivat tarvittaessa esittää tarkentavia kysymyksiä käsitellessään ideoita.

Ideoita arvioidaan ensin kaupungin eri vastuualueilla. Sitten niistä jatkojalostetaan työpajoissa konkreettisia äänestysehdotuksia hintatietoineen. Tähän vaiheeseen kutsutaan mukaan myös ideoita jättäneet kuntalaiset. Työpajat järjestetään lokakuussa. Lopuksi kuntalaiset pääsevät äänestämään mitkä budjettiin mahtuvat ideat toteutetaan seuraavan vuoden kuluessa.

”On hienoa, että Kotkassa jatketaan osallistuvaa budjetointia eli Osbua. Osbun myötä saadaan tosi monenlaisia ideoita ja aivan uutta näkökulmaa alueiden kehittämiseen. On arvokasta, kun asukkaat pääsevät itse suunnittelemaan ja päättämään mihin yhteisiä verorahoja käytetään”, kertoo kaupungin vs. osallisuuskoordinaattori Hanna Pikka.

Meiän Kotka – sinun vuorosi päättää!

Pikan mukaan prosessissa korostuu kaupunkistrategian mukainen tavoite uusien vaikuttamismahdollisuuksien kokeiluun sekä vuoropuhelun lisäämiseen eri osapuolten välillä.
”Osbu on myös mahdollisuus lisätä yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta Meiän Kotkan ja erityisesti oman lähiympäristön kehittämiseen. Odotamme monipuolisesti ideoita, joilla voidaan lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja tuoda iloa.”
Pikka haastaakin kaikki yhteisöt nyt aktiivisesti ideoimaan!

Kaupunkilaiset voivat käydä Kotka.fi/osbu-sivulla hakemassa lisätietoja tai katselemassa prosessin aikana jo ehdotettuja ideoita. Kaikkiin ideoihin vastataan ja myös vastaukset tulevat näkyville. Lisäksi ideoissa mainitaan, onko idea parhaillaan arvioitavana, ei etene jatkoon tai etenee jatkoon.

Ideoiden käsittelyssä arvioidaan niiden toteuttamiskelpoisuutta ja mm. onko se kaupungin toimivallassa, lainmukainen, suuntautuu yleishyödylliseen toimintaan, ei ole kaavoituspäätösten vastainen eikä korvaa lakisääteisiä tehtäviä.

”Jos olet jo aiemmin ehdottanut kyseistä ideaa, eikä se mennyt jatkoon, voit toki yrittää uudelleen. Ota huomioon saamasi palaute ja muokkaa ideaa kriteerien mukaiseksi. Samaa ajatusta jatkojalostamalla idea voi mennä tänä vuonna äänestykseen saakka”, Pikka muistuttaa.

Ideoita voidaan verkkosivulla päivittää kaupungin asiantuntijoiden toimesta ja niitä voidaan myös muokata ja yhdistellä, kuitenkin siten, että ideoiden tekijät ovat asiasta tietoisia ja voivat siihen vaikuttaa.

Äänestämään marraskuussa

Äänestämään kotkalaiset pääsevät työpajavaiheessa muodostetuista äänestysehdotuksista 7.11. alkaen. Äänestää voi joko sähköisesti (e-lomake) ja lisäksi kirjastoissa ja Ruorissa on mahdollisuus paperisen äänestyslipukkeen täyttämiseen. Äänestämään pääsevät yli 12-vuotiaat kotkalaiset.

Äänestyksessä menestyneitä ideoita viedään toteutukseen vuoden 2023 aikana, ideasta riippuen.

Mitä osallistuva budjetointi on?

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuva budjetointi voidaan toteuttaa monin eri tavoin ja menetelmää voidaan hyödyntää monissa eri tilanteissa esimerkiksi päätettäessä kaupungin investoinneista tai hankkeista.

Kotkassa osallistuvan budjetointi on yksi osallisuusohjelmassa esitetyistä toimenpiteistä. Osallisuusohjelma edistää erityisesti kaupunkistrategian Yhteinen Kotka -poijua, jossa tavoitteena on mm. kehittää yhteisöllisyyttä tukevia toimintamalleja, kokeilla uusia kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia, lisätä eri asukasryhmien kanssakäymistä, kannustaa kyläyhdistyksiä yhteisölliseen toimintaan ja lisätä vuoropuhelua eri osapuolten välillä. Osallistuvan budjetoinnin menetelmässä toteutuvat parhaimmassa tapauksessa monet poijun tavoitteet.