Yhteisötalo Messi

Yhteisötalo Messi on kaikkien kotkalaisten yhteinen kohtaamispaikka, jossa on toimintaa aamusta iltaan. Messi on kaikille avoin, yhteisöllinen tila ja sinne mahtuvat mukaan kaikki halukkaat. Etusijalla toiminnassa ovat lapset ja nuoret.

Tällä hetkellä Messissä toimivat mm. Kotkan Nuorisotyö, Kotkan Ohjaamo, Lasten kulttuurikeskus, Band Box, Lounaskahvila Messi sekä kymmeniä harrastusryhmiä.

Messi koostuu kahdesta talosta (A-talo ja B-talo) ja niiden välisestä piha-alueesta. Tilaa Yhteisötalossa on yli 1000 m2. Mahdollisuuksia mitä erilaisimpiin aktiviteetteihin on siis lukuisia.

Toivotamme kaikki kaupunkilaiset tervetulleiksi Yhteisötaloon. Voit osallistua erilaisiin toimintoihin ja ryhmiin, järjestää itse omaa toimintaa ja hyödyntää yhteisiä tiloja omiin tapahtumiisi.

Lähde Messiin nauttimaan yhteisöllisestä toiminnasta ja hauskasta yhdessäolosta!

Ohjeistus tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseksi Kotkan kaupungin nuorisotyön vastuualueen hallinnoimissa tiloissa

 

PDF Tapahtuman järjestäjän suunnitelma koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi_25.9.2020

 

Kotkan kaupunki edellyttää, että kaupungin tiloissa ja alueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa, tapahtumissa ja yleisissä kokouksissa noudatetaan voimassa olevia tartuntatautiviranomaisten antamia ohjeita. Ohjeiden yksityiskohtainen soveltaminen on aina tapahtuman tai tilaisuuden järjestäjän vastuulla.

 Tapahtumanjärjestäjä on velvollinen hyvissä ajoin etukäteen ennen varsinaista tapahtumapäivää, ole-maan yhteydessä Kymsoteen hygieniaohjeistuksen käytännön toteutuksen riittävyyden varmistamiseksi. Etukäteissuunnitelmat järjestelyistä tulee esittää Kymsotelle kirjallisina. Tarvittaessa tilaan voidaan tehdä yhteinen etukäteiskatselmus.

 

Ohje, voimassa 1.- 31.10.2020

Yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen kotkassa 1. – 31.10.2020

 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 22.9.2020 tehnyt tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätökset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä 1.10.2020 alkaen ja ne ovat voimassa 31.10.2020 saakka.

Osallistujia alle 50 henkilöä:

Sisätiloissa ja ulkotiloissa voidaan järjestää alle 50 henkilön kokoontumisia, kokouksia ja tapahtumia.

Järjestelyissä tulee ottaa huomioon THL:n yleiset koronavirukseen liittyvät ohjeistukset, jotka löydät tämän linkin kautta Avautuu uuteen ikkunaan

 Osallistujia yli 50 henkilöä:

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 henkilöä, edellyttäen että yleisötilaisuus tai yleinen kokous toteutetaan noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 päivittämää ohjetta:

Ohje yleisötilaisuuksiin yleisiin kokoontumisiin ja julkisten tilojen käyttöön 21.9.2020

Vastauksia useimpiin kysymyksiin löytyy AVI:n sivuilta täältä Avautuu uuteen ikkunaan

Yleisötilaisuudelle tai yleiselle kokoukselle ei aseteta enimmäisosallistujarajaa.

Koronatilanteen lisäksi tapahtumajärjestäjien tulee huomioida myös muut tapahtuman edellyttämät turvallisuusilmoitukset ja -suunnitelmat.

Tilavarausten mahdollinen peruminen Kotkan kaupungin toimesta

Pandemia-aikana Kotkan kaupunki noudattaa Suomen hallituksen, THL:n sekä Kymsoten ohjeistuksia ja suosituksia sekä Aluehallintoviraston antamia määräyksiä. Ohjeistukset ja määräykset koskevat vuokrattavissa tiloissa järjestettäviä tilaisuuksia. Kotkan kaupunki on oikeutettu perumaan tilavarauksen, mikäli tapahtuman järjestäjä ei luotettavasti ja riittävän ajoissa ennen tapahtuman järjestämistä pysty osoittamaan, että tapahtumassa kyetään noudattamaan annettuja suosituksia ja määräyksiä.

Kotkan kaupungilla on oikeus peruuttaa tilanvaraus myös muusta kaupungin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, joka ei ole johtunut kaupungin omista toimista tai huolimattomuudesta. Tällaisia syitä ovat mm. myrskyt, tulvat, muut luonnonilmiöt, tulipalot, räjähdykset, mellakat, sodat lakot, julkisen liikenteen häiriöt, energiaverkon häiriöt ja työvoimapula.

Kotkan kaupunki ei pandemiasta tai ylivoimaisesta esteestä johtuvissa peruutustapauksissa vastaa tilan varaajalle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Kuitenkaan tilavarauksesta ei näissä tapauksissa peritä maksua ja mahdollisesti maksettu ennakkomaksu palautetaan.

Mikäli tilavarausta ei pandemia-tilanteessa kaupungin toimesta peruuteta, tilojen varaaja vastaa siitä, että tilaisuudessa noudatetaan annettuja ohjeistuksia ja määräyksiä.