Terveydensuojelu­lain mukaisen toiminnan aloittaminen

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus

Terveydensuojelulain (763/1994) § 13 mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toiminnan perustamisesta tai käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille tai asumiselle, mikäli toiminta tapahtuu asuinrakennuksessa tai asuinalueella. Ilmoitusvelvollisuus koskee esimerkiksi seuraavia toimintoja:

  • julkinen majoitushuoneisto
  • yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna, uimahalli, uimaranta, uimala tai kylpylä
  • muu huoneisto tai laitos, jonka hygieenisille olosuhteille on sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen asetettava erityisiä velvoitteita, esimerkiksi koulu tai oppilaitos, päivä-, lasten- tai vanhainkoti, solarium, tatuointipaikka, kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihon käsittelyä tai -hoitoa, kuntosali tai muu liikuntatila

Kirjallinen ilmoitus tehdään Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikköön sähköisessä ilmoituspalvelussa 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Toiminnanharjoittaja saa todistuksen ilmoituksen käsittelyn perusteella. Myös toiminnassa tapahtuvista muutoksista tai toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa ympäristöterveydenhuoltoon ilmoituspalvelussa.

Sähköinen asiointi:

SÄHKÖINEN ILMOITUSPALVELU ILPPA

OHJEITA SÄHKÖISEN ILMOITUSPALVELUN KÄYTTÖÖN

Mikäli ilmoituspalvelun käyttö ei onnistu, pyydä terveydensuojeluviranomaiselta soveltuvaa lomaketta ilmoituksen tekemiseksi.

Lisätietoja:

VALVIRA/TERVEYDENSUOJELU