Sisäilmakyselyt

Tällä sivulla esitetään Kotkan kouluissa tehtyjen sisäilmakyselyiden tulokset.

Tiedostot ovat pdf-muodossa.

Kaikille Kotkan kouluille toteutettu oppilaskysely, kevät 2019.

Oppilaskysely Otsolan koululle, joulukuu 2020.

Toteuttaja: Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos.

Otsolan oppilaskyselytulokset joulukuu 2020

Oppilaskysely, alakoulut
Oppilaskysely, yläkoulut
Oppilaskysely, lukiot

Otsolan koululle toteutettu sisäilmakysely oppilaille, kevät 2019.

Toteuttaja: Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen oppiaine.

Oppilaskysely, Otsolan koulu