Luonnonsuojelu

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille. Maanomistaja voi suojella omistamaansa maa-aluetta hakemalla rauhoitusta Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta. ELY-keskukselta voi myös hakea suojelupäätöstä sekä korvausta vanhan metsän suojelemiseksi METSO-ohjelman kautta. Yksittäisen luontokohteen, kuten merkittävän puun rauhoittamista luonnonmuistomerkkinä haetaan Kotkan ympäristölautakunnalta.

Lue lisää Ympäristö.fi -sivuilta