Kaupungin ilmastotyö

Kotkan kaupunki panostaa systemaattiseen ilmastotyöhön. Kaupunki on liiittynyt kaupunginvaltuuston päätöksellä 8.4.2019 Hiilineutraali Suomi -verkoston Hinku-kunnaksi ja sitoutunut verkoston tavoitteeseen saavuttaa vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästövähenemä -80 % vuoden 2007 tilanteeseen verrattuna.

Ilmastotyötä koordinoi Kotkassa kaupungin ympäristönsuojelun palveluyksikkö.

Kotkassa valmistui loppuvuonna 2020 uusi kaupungin ilmasto-ohjelma jaksolle 2021 – 2030.