Kaupungin ilmastotyö

Kotkan kaupunki panostaa systemaattiseen ilmastotyöhön. Kaupunki on liittynyt vuonna 2019 kaupunginvaltuuston päätöksellä kuntien ja maakuntien Hinku -verkostoon, ja sitoutunut verkoston tavoitteeseen saavuttaa vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästövähenemä -80 % vuoden 2007 tilanteeseen verrattuna.

Kaupungin ilmastotyötä ohjaa Kotkan ilmasto-ohjelma 2021–2030. Ilmasto-ohjelman mukaisten toimien edistymistä voi seurata Kotkan Ilmastovahti -palvelulla.

Ilmastotyötä varten on perustettu kaupungin ilmastotyön valmisteluryhmä sekä koko kaupunkikonsernia koskeva Kotkan ilmastotyöryhmä. Ilmastotyön koordinaatiota hoitaa kaupungin ympäristönsuojelun palveluyksikkö.