Kaupungin ilmastotyö

Kotkan kaupunki panostaa systemaattiseen ilmastotyöhön. Kaupunki on liiittynyt kaupunginvaltuuston päätöksellä 8.4.2019 Hiilineutraali Suomi -verkoston Hinku-kunnaksi ja sitoutunut verkoston tavoitteeseen saavuttaa vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästövähenemä -80 % vuoden 2007 tilanteeseen verrattuna.

Ilmastotyötä koordinoi Kotkassa kaupungin ympäristönsuojelun palveluyksikkö.

Kotkassa käynnistettiin syksyllä 2019 uuden ilmasto-ohjelman valmistelu. Nykyinen Kotkan ilmasto- ja energiaohjelma hyväksyttiin vuonna 2011. Uuden ohjelman luonnos valmistui syyskuussa 2020.