Kaupungin ilmastotyö

Kotkan kaupunki panostaa systemaattiseen ilmastotyöhön. Kaupunki on liittynyt kaupunginvaltuuston päätöksellä 8.4.2019 Hiilineutraali Suomi -verkoston Hinku-kunnaksi ja sitoutunut verkoston tavoitteeseen saavuttaa vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästövähenemä -80 % vuoden 2007 tilanteeseen verrattuna.

Kotkassa valmistui loppuvuonna 2020 uusi kaupungin ilmasto-ohjelma jaksolle 2021 – 2030.

Kotkassa ilmastotyötä varten on perustettu kaupungin ilmastotyön valmisteluryhmä sekä koko kaupunkikonsernia koskeva Kotkan ilmastotyöryhmä.  Ilmastotyön koordinaatiota hoitaa kaupungin ympäristönsuojelun palveluyksikkö.

Kotkassa on valmistelussa ilmastotyön etenemisen seurantaan helpottava Kotkan ilmastovahti-palvelu. Kevätpuolella 2022 julkaistava palvelu kehitetään ympäristöministeriön tukemassa hankkeessa.

Uutinen hankkeesta (17.3.2021): Kotkan ja Kouvolan kaupunkien ilmasto- ja ympäristötyötä kehitetään ympäristöministeriön tuella